Informacje

 • Rachunkowość wspomaga innowacyjność w sektorze MŚP

  Dr Dorota Podedworna-Tarnowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego Stowarzyszenia „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP” (w bloku tematycznym „Optymalizacja w biznesie”) podczas V Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach.

 • Laureaci XLVI konkursu Stowarzyszenia na najlepsze prace z rachunkowości

  W siedzibie Zarządu Głównego SKwP, 15 września 2015 r. wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z rachunkowości. Przybyłych powitali: Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP i prof. Zbigniew Luty – przewodniczący Rady Naukowej SKwP, następnie kilka ciepłych słów o konkursie, nadesłanych pracach oraz pracy Kapituły Konkursu powiedziała jej przewodnicząca – prof. Maria Gmytrasiewicz, zachęcając jednocześnie do zgłębiania historii rachunkowości.

 • Wersja internetowa i e-prenumeraty! Miesięczniki Wydawnictwa Rachunkowość w wersji elektronicznej. Każdy prenumerator wersji papierowej miesięcznika ma zapewniony dostęp on-line gratis.
  Dla osób preferujących tylko dostęp elektroniczny przygotowaliśmy e-prenumeraty!
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

 • Najnowsza publikacja Wydawnictwa Rachunkowość

  Rachunkowość i podatki
  Vademecum Biur Rachunkowych

 • IV edycja Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

  Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża do dnia 30 września 2015 r. termin nadsyłania prac na IV edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

 • Zostań Dyplomowanym Księgowym

  Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

 • Komitet Standardów Rachunkowości działa przy ministrze finansów. Do zadań KSR należy:
  - wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
  - opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,
  - współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,
  - podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

Aktualności

Konferencja konsultacyjna Komitetu Standardów Rachunkowości

Konferencja konsultacyjna, zorganizowana przez Komitet Standardów Rachunkowości we współpracy z Bankiem Światowym, odbyła się 30 września 2015 r. w Warszawie. Jej głównym celem było zebraniu opinii polskiego środowiska księgowych i biegłych rewidentów, naukowców oraz członków Komitetu Standardów Rachunkowości na temat znowelizowanych Założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).

więcej »

Innowacyjność w sektorze MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jeden z najważniejszych filarów gospodarek światowej, krajowej i regionalnej, a także są motorem ich rozwoju. W Katowicach, 13 października br., podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbędzie się sesja pt. „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP” przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

więcej »

Zaproszenie do współpracy

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Tekst projektu stanowiska znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów LINK. KSR uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu w terminie do dnia 25 września 2015 r. na adres: sekretarz.KSR@mf.gov.pl

więcej »

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W Warszawie, 29 czerwca 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się zakończenie XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Na uroczystości laureaci i ich opiekunowie spotkali się z Iloną Antoniszyn-Klik – wiceminister gospodarki, a także odebrali nagrody.

więcej »

XLVI konkurs na najlepsze prace naukowe z rachunkowości

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oceniła nadesłane na konkurs prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z rachunkowości, na podstawie których w 2014 r. zostały nadane odnośne stopnie naukowe, zawodowe oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych.

więcej »

XXI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zjazd, który odbył się w dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Jachrance, udzielił absolutorium ustępującym władzom i wybrał władze naczelne organizacji na kadencję 2015-2018. Prezesem Zarządu Głównego został ponownie Franciszek Wala. Wiceprezesami wybrano Teresę Cebrowską i Jerzego Konieckiego. Funkcję sekretarza objął Ryszard Gorycki, a skarbnika – Edward Kosakowski. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Ewa Komorowska, natomiast Głównego Sądu Koleżeńskiego – Andrzej Mucha.

więcej »

Dzień Księgowego na Stadionie Narodowym

Z okazji Dnia Księgowego, w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie, 9 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu”, zorganizowana przez portal Księgowi Przyszłości. Partnerami głównymi byli Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Soneta sp. z o.o.

więcej »

Rewizja finansowa - konkurs na najlepszą pracę magisterską

Organizowany po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Akademicką Fundację Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka wspólnie z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.

więcej »

Informacje ze świata

Nie wymagaj od siebie zbyt wiele

Dobre samopoczucie pracownika jest istotnym konceptem, który biznes musi wziąć pod uwagę. Długie godziny pracy, słaba równowaga między życiem prywatnym a pracą i zmniejszane pensje są wśród czynników, które najbardziej stresują księgowych.

więcej »

Jak działa mózg księgowego?

Czy księgowym się zostaje, czy można się nim urodzić? Badamy, jak działa mózg przy pracy, aby dowiedzieć się, co sprawia, że „pogromcy liczb” są mniej lub bardziej skuteczni oraz jak można kształtować nasz umysł.

więcej »

Dlaczego inteligencja emocjonalna jest niezbędna, żeby odnieść sukces?

Gdy po raz pierwszy inteligencja emocjonalna pojawiła się w masowej świadomości, służyła jako brakujący element zadziwiającego odkrycia – w 70% przypadków osoby ze średnim IQ radzą sobie lepiej niż osoby z bardzo wysokim IQ. Ta anomalia zadała cios teorii, że IQ jest jedyną przyczyną sukcesu. Dekady badań pokazały jednak, że inteligencja emocjonalna jest kluczowym czynnikiem oddzielającym osoby odnoszące sukcesy od reszty.

więcej »

Dlaczego firmy upadają? Pięć powodów.

„Porażka to szansa, by rozpocząć od nowa – tylko bardziej inteligentnie.”
Henry Ford

więcej »

Czy udzielasz tyle samo uwagi swojej firmie, co swoim klientom?

Mówi się, że „szewc bez butów chodzi” czy też „lekarzu, lecz się sam”. Ale księgowi wcale nie są lepsi. Mogą oni świetnie pomagać klientom w znajdowaniu najlepszych rozwiązań dla ich firm, ale zbyt często zarządzanie własnym interesem znajduje się na końcu ich listy priorytetów. Niezależnie czy zacząłeś ostatnio własną działalność, czy jesteś starym wyjadaczem z doświadczeniem w prowadzeniu własnej firmy, prawdopodobnie można jeszcze coś poprawić.

więcej »

Sądowanie tłumu

Sądowanie tłumu (crowdsourcing) może być potężnym narzędziem zmiany w kulturze firmy i zwiększenia zaangażowania pracowników. Klaus Woeste, dyrektor w dziale Management Consulting KPMG, wyjaśnia, jak tego dokonać.

więcej »

Polecamy

 • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
 • Podatki 2015
 • Obchody Dnia Księgowego