Informacje

 • Dbałość o zawód księgowego

  Czy istnieje obecnie model kształcenia księgowych i czy odpowiada potrzebom rynku? Na to pytanie odpowiadali uczestnicy debaty, zorganizowanej 14 listopada br. przez redakcję „Dziennika Gazeta Prawna”. Debatę, w której udział wzięli: Joanna Dadacz (MF), prof. Elżbieta Mączyńska (PTE), Ewa Sowińska (KIBR) oraz Franciszek Wala (SKwP), prowadziła red. Agnieszka Pokojska.

 • Pierwsze certyfikaty eksperta usług księgowych wręczone W siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie 23 września br. pojawili się absolwen-ci pierwszego kursu na certyfikowanego eksperta usług księgowych. Egzamin zdały 44 osoby i choć kilka z nich nie mogło pojawić się na uroczystości, sala była wypełniona po brzegi.
 • Prezes Zarządu Głównego o Stowarzyszeniu i rachunkowości

  O wpływie Stowarzyszenia na kształtowanie prawa bilansowego, edukacji zawodowej księgowych, obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego i działaniach na rzecz młodzieży wkraczającej do zawodu mówi prezes Zarządu Głównego SKwP - Franciszek Wala w wywiadzie dla miesięcznika "Rachunkowość". więcej

 • ANKIETA*ANKIETA*ANKIETA*ANKIETA*

  Zapraszamy do wypełnienia ankiety, poświęconej kalkulacji kosztów w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. więcej

 • Najlepsi z najlepszych w 2014 r.

  Zwycięzcami zostali w kategorii studenckiej „Zbiegli rewidenci” w składzie: Katarzyna Trznadel, Karol Ilba, Robert Obidziński, a w kategorii zawodowców „TAX N’ ROSES” w składzie: Katarzyna Kuras, Maria Panasiuk, Emilia Serwicka.
  SERDECZNIE GARTULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!
  więcej

 • Najnowsze wydanie! Już w sprzedaży!

  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 2013


  Jedyny oficjalny polski przekład MSSF!

  Zamów już dziś!

 • Zostań Dyplomowanym Księgowym

  Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

 • Komitet Standardów Rachunkowości działa przy ministrze finansów. Do zadań KSR należy:
  - wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
  - opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,
  - współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,
  - podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.
 • Kasy Fiskalne w praktyce Nowa publikacja wydawnictwa Rachunkowość omawia:
  ● obowiązujące zasady ewidencjonowania obrotu w kasach rejestrujących,
  ● najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów dotyczące problemów związanych ze stosowaniem kas,
  ● projektowane zmiany na 2015 r..
  Książka zawiera też odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i treść obowiązujących aktów prawnych.

Aktualności

Ważne sprawy SKwP

Po raz szósty odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli jednostek organizacyjnych SKwP, którego organizatorami byli Zarząd Główny SKwP i warszawski Oddział Okręgowy SKwP. Narada odbywała się w dniach 6-8 października 2014 r. w Michałowicach pod Warszawą.

więcej »

Zwalczanie przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych

Grupa Robocza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dokonała przeglądu podjętych przez Polskę działań, obejmujących wdrażanie Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Przekazane zostały również rekomendacje, dotyczące rachunkowości i rewizji finansowej.

więcej »

Globalna ankieta IFAC

Globalna ankieta Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) dotycząca małych i średnich firm księgowych oraz audytorskich (MŚFKiA). Jeśli pracujecie Państwo w takiej firmie ta ankieta IFAC jest kierowana właśnie do Was!

więcej »

Konferencja MSSF w Warszawie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, we współpracy z Bankiem Światowym, zaprasza do udziału w IV dorocznej konferencji, poświęconej tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

więcej »

XLVI konkurs na najlepsze prace * XLVI konkurs na najlepsze prace * XLVI konkurs na najlepsze prace

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie XLVI edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych w rachunkowości. Prace należy przesyłać do 15 lutego 2015 r.

więcej »

Światowy Kongres Księgowych - Rzym 2014

W Światowym Kongresie Księgowych, który odbędzie się w dniach 10-13 listopada 2014 r. w Rzymie udział biorą przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Trzeciego dnia Kongresu w sesji pt. Kodeks etyki – kształtowanie zachowań, jako prelegent, na zaproszenie organizatorów, wystąpi prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP. Zapraszamy do zapoznania się z programem Kongresu

więcej »

Ruszyła IV edycja konkursu

Prezydium Rady Naukowej SKwP ogłasza z dniem 1 września 2014 r. rozpoczęcie IV edycji Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości. Konkurs służy m.in. upowszechnianiu zasad Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości. Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się na stronie internetowej

więcej »

Czy jesteś wyczulony na oszustwo?

Zawodowy księgowy, wykonujący wolny zawód, powinien posiadać umiejętność zadawania właściwych pytań i uzyskiwania na nie kluczowych informacji podczas rozmowy. Czy twoje umiejętności są na takim właśnie poziomie?
Dowiesz się tego z naszego quizu wyczulenia na oszustwo. Zapraszamy!

więcej »

Informacje ze świata

Świat jutra

Żyjemy w erze gwałtownych zmian technologicznych, które doprowadziły do ewolucji oczekiwań i doświadczeń klientów. Jaka przyszłość czeka księgowych?

więcej »

Pod kreską

Stara maksyma głosi, że księgowych recesja dosięga na końcu, a wychodzą z niej jako pierwsi. Jak jest naprawdę to rzecz dyskusyjna, ale nawet księgowi nie mogą całkowicie uciec przed recesją.

więcej »

Czy działamy razem?

Partnerzy muszą podążać w tym samym kierunku, jeśli firma chce zwiększać zyski, szczególnie w trudnej sytuacji gospodarczej.

więcej »

Większa mobilność zawodowa i bezpieczeństwo

Komitet Parlamentu Europejskiego ds. Rynku Wewnętrznego przyjął projekt nowej dyrektywy, dotyczącej wzajemnego uznawania zawodowych kwalifikacji w krajach UE. Jej wprowadzenie ma ułatwić pracownikom znalezienie pracy w innym kraju Unii dzięki zastosowaniu elektronicznej karty, zawierającej informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu danego pracownika.

więcej »

Sprawozdawczość firm: zamknięcie roku

W kontekście danych liczbowych, zamknięcie roku można porównać do występu scenicznego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie działom finansowym najlepszych metod pracy oraz pomoc w wyciąganiu wniosków z doświadczeń poprzez przeprowadzenie dokładnej kontroli powykonawczej.(więcej w materiale ICAEW)

więcej »

Wsparcie unijnej przedsiębiorczości

Komisja Europejska informuje na swojej stronie internetowej o planie działania na rzecz wsparcia dla przedsiębiorców i innowacjach w kulturze przedsiębiorczości w Europie. Szczególny nacisk został położony na potrzebę szeroko zakrojonej edukacji, promocję przedsiębiorczości oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej.(więcej na stronie KE)

więcej »

Polecamy

 • Zamknięcie Roku 2014
 • Obchody Dnia Księgowego