OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989r członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

 • Pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zostań Liderem Księgowości 2018!
  Już 2 listopada 2017 r. startuje VII edycja konkursu „LIDER KSIĘGOWOŚCI” na najlepszego księgowego w Polsce.
 • Ważne! Mikroprzedsiębiorco!

  Nowy obowiązek wysyłania JPK-VAT dotyczy Ciebie, jeśli:
  - prowadzisz swoją małą firmę i zatrudniasz w niej do 10 osób
  - jesteś podatnikiem VAT (składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K).


  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce współdziała z Ministerstwem Finansów w prowadzeniu kampanii informacyjnej, dotyczącej przesyłania jednolitych plików kontrolnych przez mikroprzedsiębiorców.

 • IV Forum Rachunkowości w SGH „Narracja w sprawozdawczości – wyzwania i obawy”

  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – patron honorowy całego cyklu Forum Rachunkowości w SGH, zaprasza na IV Forum, które odbędzie się 20 listopada 2017 r. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 • Co ujawniać?

  Z wypowiedzi uczestników konferencji konsultacyjnej, zorganizowanej przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) we współpracy z Komitetem Standardów Rachunkowości (KSR), Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) oraz Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR), wynika, iż w Polsce preferowane jest podejście konkretnie wskazujące, jakie informacje i gdzie należy ujawniać oraz wyraźne wskazanie, czy dana informacja powinna zostać ujawniona

 • Prace nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji trwają

  Zasadom funkcjonowania Instytucji Certyfikującej w strukturze Stowarzyszenia poświęcona została narada dyrektorów i kierowników szkoleń jednostek organizacyjnych SKwP. Uczestnicy spotkali się 29 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie, aby przedyskutować najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytucji certyfikującej.

 • Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

  Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego.

 • Rola księgowego w biznesie i zmiany w rachunkowości - refleksje po Kongresie

  O obecnej roli księgowego w biznesie i ewolucji zawodu w zmieniających się realiach gospodarczych mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prezes Franciszek Wala, a red. Wiesława Moczydłowska omówiła cztery panele kongresowe w artykule "Zmieniająca się funkcja rachunkowości".

 • Intelektualizacja zawodu księgowego Ostatni trend, który widzę polega na tym, że nie praktycy tworzą rozwiązania rachunkowe, tylko finansiści, rynki finansowe i politycy. Pojawiają się nowe instrumenty finansowe, nowe rodzaje przedsiębiorstw, takie jak start-up. - mówi prof. Aldona Kamela-Sowińska w rozmowie z Adamem Kuchtą dla infor.pl
 • Międzynarodowe porozumienie księgowych

  Z inicjatywy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w pierwszym dniu II Kongresu Polskiej Rachunkowości – 5 czerwca 2017 r., w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, zostało podpisane wielostronne porozumienie o współpracy między organizacjami zawodowych księgowych z ośmiu krajów.

 • II KONGRES POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI już za nami

  Dwudniowe obrady II Kongresu Polskiej Rachunkowości „Rachunkowość – wizja przyszłości” rozpoczęły się 5 czerwca 2017 r. Do Teatru Polskiego w Warszawie przybyło ok. 500 gości z całej Polski. Kongres uroczyście otworzył Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Aktualności

Zmiany w Statucie SKwP

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SKwP odbył się 23 października 2017 r. w Warszawie. Celem zjazdu było wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konieczność ich wprowadzenia wynikała z ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1923).

więcej »

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do złożenia oferty na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych Polsce za rok obrotowy 2017 w trybie art.64 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047). Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w dwóch wariantach: badanie sprawozdania za rok 2017 oraz badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 (tj. zakładając podpisanie umowy na dwa lata). Sprawozdanie łączne obejmuje swoim zakresem sprawozdania roczne Biura Zarządu Głównego, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz 26 oddziałów okręgowych. Przewidywany termin wykonania usługi do dnia 20.04.2018r. Oferty prosimy składać do dnia 10.11.2017 r. Prosimy o przedstawienie w przesyłanych ofertach, oprócz Państwa danych identyfikujących (zawartych we wpisie do KRS), informacji na temat posiadanego doświadczenia w dziedzinie badań sprawozdań finansowych, a także portfela klientów. Ostateczny wybór oferty nastąpi nie później niż 20.12.2017 r.

40 Dzień Doradcy Podatkowego w Berlinie

W dniach 9 i 10 października 2017 r. w Berlinie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (DStV) pod hasłem "Zmiany cyfrowe – formy i postaci". Z ramienia SKwP uczestniczyła w niej prof. dr hab. Anna Karmańska - członek Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

KSR "Działalność rolnicza" - zapraszamy do zgłaszania uwag

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Działalność rolnicza”. Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu w terminie do 30 listopada 2017 r. Projekt jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

więcej »

Biznes Trendy 2017

Rusza cykl spotkań z ekspertami w kolejnej edycji projektu Biznes Trendy pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wraz z organizatorem - firmą Soneta, producentem oprogramowania enova365, zapraszamy na śniadania biznesowe oraz webinaria, przeznaczone dla kadry zarządzającej polskich firm.

więcej »

Pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

ruszyła IV edycja konkursu „Mistrz Finansów Publicznych”, którego ideą jest motywowanie księgowych do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a celem – wyłonienie i promocja najlepszych spośród nich. Do udziału zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

więcej »

Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu

Problematyka tworzenia modeli biznesu, raportowania informacji na ich temat, a także monitorowania skuteczności modelu biznesu jest tematem, rodzącym żywe zainteresowanie w różnych środowiskach – od organizacji, przez inwestorów i innych interesariuszy aż po kadrę naukową. Okazją do omówienia tego tematu i uwypuklenia szczególnej roli, jaka w związku z tym ciąży na systemie informacyjnym rachunkowości, była konferencja „Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu - rola systemu informacyjnego rachunkowości” zorganizowana 6 października 2017 r. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej »

Nowa organizacja techników księgowych w Europie

Międzynarodowa Federacja Techników Księgowych (International Federation of Bookkeepers - IFOB) została zawiązana 27 września 2017 r. w Brukseli. Na stanowisko prezesa wybrano Garry'ego Cartera, prezesa ICB Global w Wielkiej Brytanii, sekretarzem został Markus Lemmerer z Austrii.

więcej »

Polityka raportowania niefinansowego

Konferencja „Polityka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić wymogi ustawy o rachunkowości” odbyła się 3 października 2017 r., w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Finansów. W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, od stycznia 2017 r. na niektóre rodzaje spółek (przede wszystkim jednostki zainteresowania publicznego i jednostki dominujące w grupach kapitałowych) został nałożony obowiązek rozszerzonego raportowania niefinansowego.

więcej »

Informacje ze świata

Kultura zawodowych księgowych

Szczegółowe zasady i procedury nie wystarczą, aby zapewnić odpowiednie postępowanie w miejscu pracy – pokazał to kryzys finansowy z 2008 r.

więcej »

Księgowi to przyszli mistrzowie małego biznesu

To ciężki czas dla księgowych. Często nie doradzają oni we właściwy sposób swoim klientom, tym samym tworząc globalny problem związany z brakiem efektywności.

więcej »

Liczby się nie zmieniają...

Rachunkowość to dyscyplina, która ciągle się zmienia. Bycie na bieżąco z najnowszymi przepisami podatkowymi i dobrymi praktykami to nie tylko kwestia zwiększania swojej konkurencyjności na rynku. Brak aktualizowanej wiedzy może poważnie odbić się na pracodawcy lub klientach.

więcej »

MŚP a współpraca z międzynarodowymi korporacjami

Małe i średnie firmy (MŚP) dominują na scenie świata biznesu – szacuje się, że stanowią niemal 95% przedsiębiorstw na całym świecie i zatrudniają ok. 60% pracowników w sektorze prywatnym. Tworzą wiele miejsc pracy i wpływają pozytywnie na wzrost gospodarczy, szczególnie w krajach rozwijających się.

więcej »

Marketing dla małych firm księgowych

Nawet jeśli prowadzisz małą firmę księgową, powinieneś przeznaczyć określoną część swoich zasobów na działania marketingowe. Nie chodzi jedynie o pieniądze – marketing nie musi być drogi, ale wymaga czasu na opracowanie strategii, która będzie działać. Pewne inwestycje będą niezbędne – najpierw trzeba zainwestować, żeby zarobić. Jak zdobyć pozycję na rynku i przyciągnąć nowych klientów? Przedstawiamy kilka sprytnych taktyk z zakresu marketingu i PR dla małych firm księgowych.

więcej »

Znaczenie zawodu księgowego

Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC przedstawia raport na temat znaczenia zawodu księgowego na globalnym rynku. Jak wynika z raportu silny zawód księgowego ma duży wpływ na rozwój ekonomiczny i zdrowe funkcjonowanie gospodarki światowej.

więcej »

Polecamy

 • Kaledarium
 • Filmy
 • Księgowi Przyszłości
 • Folder SKwP
 • Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE