Informacje

 • Niech nadchodzące święta Wielkiej Nocy będą ciepłe, radosne i upłyną w miłej, rodzinnej atmosferze, niech nie zabraknie słońca i uśmiechu, a święta będą pełne relaksu i pozbawione pośpiechu!
  życzy
  Zarząd Główny SKwP

 • KONKURS*KONKURS*KONKURS*KONKURS KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI Zakończyła się część A pierwszego etapu drużynowego konkursu, dedykowanego zarówno zawodowym księgowym, jak i studentom kierunków związanych z rachunkowością i finansami wszystkich polskich uczelni.więcej
 • Najnowsze wydanie! Już w sprzedaży!

  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 2013


  Jedyny oficjalny polski przekład MSSF!

  Zamów już dziś!

 • Zostań Dyplomowanym Księgowym

  Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

 • Komitet Standardów Rachunkowości działa przy ministrze finansów. Do zadań KSR należy:
  - wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
  - opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,
  - współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,
  - podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.
 • "Zamknięcie roku 2013" już w sprzedaży

  O nowościach w tegorocznej publikacji mówi dr Zdzisław Fedak - redaktor naczelny miesięcznika "Rachunkowość" w wywiadzie "Zamknięcie roku 2013 - nowe tematy, wcześniej nieprezentowane". Zapraszamy do lektury i do wizyty w sklepie.

Aktualności

VI Bieg o Puchar Księgowego

W Jakuszycach, od 28 lutego do 2 marca br., podczas 38 Biegu Piastów, po raz szósty księgowi uczestniczyli w biegu o Puchar Księgowego. Ze względu na wiosenną pogodę i kłopoty ze śniegiem, organizatorzy skrócili dystanse.

więcej »

Konferencje w sześciu miastach

Wrocław, Kraków, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Poznań to miasta na mapie Polski, które w lutym były centrami rachunkowości w Polsce. Dopisali uczestnicy, znakomicie wypadli wykładowcy... spotkania trwały za krótko – tak w skrócie wygląda podsumowanie konferencji "Księgowy w epicentrum zmian w VAT, cyfryzacji i globalizacji – wyzwania roku 2014", które odbyły się w tych miastach.

więcej »

Nowy skład Prezydium Zarządu Głównego SKwP

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które odbyło się 24 lutego 2014 r., w związku ze śmiercią prof. Zbigniewa Messnera – prezesa ZG SKwP, zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. Nowym prezesem ZG SKwP został Franciszek Wala – dotychczasowy wiceprezes ds. organizacyjnych, natomiast na stanowisko wiceprezesa wybrano Jerzego Konieckiego – prezesa zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP. Drugim wiceprezesem jest Teresa Cebrowska, sekretarzem – Stefan Czerwiński, a skarbnikiem – Edward Kosakowski.
Do składu Zarządu Głównego wszedł Waldemar Molenda z Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP, jako następna osoba z największą liczbą głosów, uzyskanych w wyborach na członka Zarządu Głównego SKwP na XX Krajowym Zjeździe Delegatów SKwP

Księgowi w centrum zmian

Konferencja w Warszawie, która odbyła się 6 lutego 2014 r., stanowiła kolejne spotkanie w ogólnopolskim cyklu pod hasłem "Księgowy w epicentrum zmian w VAT, cyfryzacji i globalizacji – wyzwania roku 2014". Prócz orzecznictwa w VAT i najnowszych zmian w podatku od towarów i usług, poruszano również tematy ważne dla pracy księgowego, korzystającego z nowoczesnych technologii w warunkach globalnej gospodarki.

więcej »

Benefis dr. Zdzisława Fedaka

Brzemienne w skutkach dla polskiej rachunkowości okazało się spotkanie Zdzisława Fedaka z prof. Stanisławem Skrzywanem. Zyskała dzięki temu rachunkowość, jako nauka i czasopismo „Rachunkowość”.

więcej »

Nietypowe posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości

Podczas posiedzenia KSR, 10 grudnia 2013 r., odbyła się uroczystość związana ze zbliżającą się 90. rocznicą urodzin dr. Zdzisława Fedaka.

więcej »

Walne Zgromadzenie Rady IFAC

W rocznym Walnym Zgromadzeniu Rady IFAC (13-14 listopada w Seulu) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą SKwP oraz członek PAODC IFAC (Komitet ds. Rozwoju Zawodowych Organizacji Księgowych).

więcej »

Dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi MSSF

Bank Światowy i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce byli organizatorami konferencji pod hasłem „Zmiany i wyzwania dla przygotowujących i użytkowników sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w Unii Europejskiej - dzielenie się praktycznymi doświadczeniami”, która dobyła się 4 grudnia w Warszawie.

więcej »

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), jak również zapewnienia większej zgodności ze standardami AML/CFT, zidentyfikowała jurysdykcje, posiadające strategiczne braki, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.

więcej »

Informacje ze świata

Świat jutra

Żyjemy w erze gwałtownych zmian technologicznych, które doprowadziły do ewolucji oczekiwań i doświadczeń klientów. Jaka przyszłość czeka księgowych?

więcej »

Pod kreską

Stara maksyma głosi, że księgowych recesja dosięga na końcu, a wychodzą z niej jako pierwsi. Jak jest naprawdę to rzecz dyskusyjna, ale nawet księgowi nie mogą całkowicie uciec przed recesją.

więcej »

Czy działamy razem?

Partnerzy muszą podążać w tym samym kierunku, jeśli firma chce zwiększać zyski, szczególnie w trudnej sytuacji gospodarczej.

więcej »

Większa mobilność zawodowa i bezpieczeństwo

Komitet Parlamentu Europejskiego ds. Rynku Wewnętrznego przyjął projekt nowej dyrektywy, dotyczącej wzajemnego uznawania zawodowych kwalifikacji w krajach UE. Jej wprowadzenie ma ułatwić pracownikom znalezienie pracy w innym kraju Unii dzięki zastosowaniu elektronicznej karty, zawierającej informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu danego pracownika.

więcej »

Sprawozdawczość firm: zamknięcie roku

W kontekście danych liczbowych, zamknięcie roku można porównać do występu scenicznego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie działom finansowym najlepszych metod pracy oraz pomoc w wyciąganiu wniosków z doświadczeń poprzez przeprowadzenie dokładnej kontroli powykonawczej.(więcej w materiale ICAEW)

więcej »

Wsparcie unijnej przedsiębiorczości

Komisja Europejska informuje na swojej stronie internetowej o planie działania na rzecz wsparcia dla przedsiębiorców i innowacjach w kulturze przedsiębiorczości w Europie. Szczególny nacisk został położony na potrzebę szeroko zakrojonej edukacji, promocję przedsiębiorczości oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej.(więcej na stronie KE)

więcej »

Polecamy

 • Zamknięcie roku 2013