Informacje

 • List akredytacyjny SKwP dla biur rachunkowych

  Dokument poświadczający wysoki poziom świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz działania zgodne z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości przez biuro rachunkowe.

 • Audyt śledczy a rachunkowość. Obszary - techniki - konsekwencje

  Forum Rachunkowości w SGH nr 2, pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyło się 18 kwietnia 2016 r. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 • Projekty ustaw do konsultacji Stowarzyszenie, w ramach konsultacji społecznych, zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do projektów ustaw:
  o zmianie ustawy o rachunkowości oraz
  o biegłych rewidentach i ich samorządzie...
 • SKwP a sektor obywatelski W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 6 kwietnia 2016 r. odbyło się otwarte spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego z przedstawicielami organizacji sektora obywatelskiego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował Ryszard Gorycki - sekretarz Zarządu Głównego.
 • Zarządzanie czasem w księgowości O zarządzaniu czasem pracy w artykule pt. "Kalendarz księgowego wyznaczają terminy z przepisów". Zapraszamy do lektury.
 • Spotkania dydaktyczne z wykładowcami obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów

  Spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych wydawanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na 2016 rok, z wykładowcami obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów odbywać się będą w siedzibie Zarządu Głównego SKwP, Warszawa, ul. Górnośląska 5 oraz w siedzibie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Warszawa, Al. Jana Pawła II 80.

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Ruszyła II edycja konkursu Księgowi Przyszłości

  Rozpoczął się II etap konkursu "Księgowi Przyszłości". Rejestracja była możliwa do północy 13 kwietnia 2016 r. Wiele drużyn zgłosiło się dosłownie w ostatniej chwili. Pomimo telefonów z prośbą o umożliwienie rejestracji jeszcze 14 kwietnia, nie było to możliwe. Do zmagań o główne nagrody przystąpiło 495 drużyn. Ci, którzy się spóźnili, muszą poczekać do następnej edycji.

 • Wersja internetowa i e-prenumeraty! Miesięczniki Wydawnictwa Rachunkowość w wersji elektronicznej. Każdy prenumerator wersji papierowej miesięcznika ma zapewniony dostęp on-line gratis.
  Dla osób preferujących tylko dostęp elektroniczny przygotowaliśmy e-prenumeraty!
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

Aktualności

SKwP w "Rzeczpospolitej"

Firma, która już wie, że będzie musiała poddać swoje sprawozdanie za 2016 r. badaniu przez biegłego, nie musi automatycznie przekształcać umów leasingu z operacyjnego na finansowy. Więcej w artykule pt. "Badana spółka wciąż ma prawo do uproszczeń".
Zapraszamy do lektury.

więcej »

Pierwsza wideokonferencja komisji

Pierwsze posiedzenie komisji Zarządu Głównego w formie wideokonferencji odbyło się 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP. Komisja ds. organizacyjnych, której przewodniczył Ryszard Gorycki, spotkała się wirtualnie i omówiła tematy zaplanowane w porządku obrad.

więcej »

Procedury szczególne VAT w Polsce

Spotkanie, poświęcone zagadnieniom procedur szczególnych VAT w Polsce w kontekście zapisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, odbyło się 25 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

XIV Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

Podczas dwudniowej konferencji biegłych sądowych, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, która odbyła się w Częstochowie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował Kazimierz Sobka – przewodniczący Klubu Biegłych Sądowych Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie.

więcej »

Finał konkursu „Lider Księgowości”

Gala Finałowa V edycji konkursu „Lider Księgowości” odbyła się 8 kwietnia 2016 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Pierwsze miejsce zajęła Joanna Szyszkowska, zdobywając tytuł Lidera Księgowości 2016, drugie – Andrzej Stempak, a trzecie – Łukasz Zarzycki.

więcej »

Posiedzenie Rady Pracodawców SKwP

Kolejne spotkanie członków Rady Pracodawców SKwP odbyło się 4 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego.

więcej »

Certyfikacja i etyka w konkursie Księgowi Przyszłości

II tura konkursu trwa od 15 kwietnia 2016 r., a w niej m.in. pytania o certyfikacje zawodu księgowego i etykę. Wiedz więcej! Nie czekaj! Przeczytaj!

VI edycja seminarium doktoranckiego z zakresu rachunkowości

Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz WHU – Otto Beisheim School of Management zapraszają na czterodniowe seminarium doktoranckie z zakresu rachunkowości, które odbędzie się w Niemczech w dniach 11-14 lipca 2016 r.
Doktoranci z Polski mogą wziąć udziału w seminarium doktoranckim z zakresu rachunkowości (SPAR – The Doctoral Summer Program in Accounting Research), poświęconym przedstawieniu teoretycznych, metodologicznych i praktycznych zagadnień niezbędnych dla zapewnienia wysokiej jakości badań z zakresu rachunkowości finansowej.

więcej »

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Generalny Inspektora Informacji Finansowej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (GIIF), będący członkiem Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL, współpracuje z FATF – ciałem, ustanawiającym międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT).

więcej »

Informacje ze świata

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Coraz więcej firm zgłasza przestępstwa cybernetyczne, wiele ludzi staje się ofiarami kradzieży informacji z kart kredytowych lub innych danych, biznes zaczyna zdawać sobie sprawę, jak bardzo narażony jest na ryzyko w sieci.

więcej »

Kiepscy klienci wypierają dobrych

To oczywiste – jesteś tak dobry lub zły – jak twoja lista klientów. Tak naprawdę jesteś swoją listą klientów!

więcej »

Zawodowi księgowi - rzeczywistość i szansa

Od początku swego istnienia i ewolucji Unia Europejska w coraz większym stopniu stawała się areną dla rozwoju działalności biegłych księgowych. Wpływała i zmieniała ich życie zawodowe a także funkcjonowanie ich firm oraz bardziej ogólnie sposób funkcjonowania księgowych w państwach członkowskich.

więcej »

Jak małe firmy wybierają księgowych?

Większość firm płaci księgowym za sporządzenie i złożenie deklaracji podatkowych. Prawie połowa przedsiębiorców korzysta z usług tego samego księgowego ponad 10 lat, zwykle ze względu na pozytywne relacje i wysoki poziom zaufania.

więcej »

Współpracuj, aby konkurować

Przed księgowymi i biurami rachunkowymi stoi wiele wyzwań. Technologia, globalizacja, regulacje oraz pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów to niektóre z najbardziej znaczących wyzwań, z którymi muszą się mierzyć małe i średnie firmy księgowe i audytorskie (MŚFKiA).

więcej »

Rozmowy o karierze

Wielu specjalistów ds. finansów rozmawia z przełożonymi o rozwoju swojej kariery dużo rzadziej niż tego potrzebują i dużo rzadziej niż można oczekiwać, biorąc pod uwagę niedobór wykwalifikowanych pracowników w branży finansowej.

więcej »

Polecamy

 • Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8 (zaktualizowane)
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Rachunkowość i Podatki
 • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej