Informacje

 • Prezes Zarządu Głównego o Stowarzyszeniu i rachunkowości

  O wpływie Stowarzyszenia na kształtowanie prawa bilansowego, edukacji zawodowej księgowych, obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego i działaniach na rzecz młodzieży wkraczającej do zawodu mówi prezes Zarządu Głównego SKwP - Franciszek Wala w wywiadzie dla miesięcznika "Rachunkowość". więcej

 • ANKIETA*ANKIETA*ANKIETA*ANKIETA*

  Zapraszamy do wypełnienia ankiety, poświęconej kalkulacji kosztów w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. więcej

 • Najlepsi z najlepszych w 2014 r.

  Zwycięzcami zostali w kategorii studenckiej „Zbiegli rewidenci” w składzie: Katarzyna Trznadel, Karol Ilba, Robert Obidziński, a w kategorii zawodowców „TAX N’ ROSES” w składzie: Katarzyna Kuras, Maria Panasiuk, Emilia Serwicka.
  SERDECZNIE GARTULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!
  więcej

 • Najnowsze wydanie! Już w sprzedaży!

  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 2013


  Jedyny oficjalny polski przekład MSSF!

  Zamów już dziś!

 • Zostań Dyplomowanym Księgowym

  Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

 • Komitet Standardów Rachunkowości działa przy ministrze finansów. Do zadań KSR należy:
  - wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
  - opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,
  - współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,
  - podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.
 • ABC płatnika składek ZUS

  Skomplikowane i nieustannie zmieniające się reguły podlegania ubezpieczeniom, a także nie zawsze klarowne przepisy prawa i ich sprzeczne interpretacje powodują, że prawidłowe wykonanie obowiązków wobec ZUS jest nie lada wyzwaniem. więcej.

Aktualności

Kodeks etyki SKwP w rękach Prezydenta RP

Prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP, wzięła udział w debacie „Osoba i czyn w państwie demokratycznym i prawnym – Wolność i odpowiedzialność”, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim 11 czerwca br.

więcej »

Prezes Zarządu Głównego o Stowarzyszeniu i rachunkowości

O wpływie Stowarzyszenia na kształtowanie prawa bilansowego, edukacji zawodowej księgowych, obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego i działaniach na rzecz młodzieży wkraczającej do zawodu mówi prezes Zarządu Głównego SKwP - Franciszek Wala w wywiadzie dla miesięcznika "Rachunkowość".

więcej »

Poczucie bezpieczeństwa po deregulacji

O przygotowanych przez Stowarzyszenie "bezpiecznym narzędziu" i rozwiązaniach, które pomogą księgowym i przedsiębiorcom poczuć się po deregulacji bezpiecznie z wiceprezesem Zarządu Głównego - Jerzym Konieckim rozmawia Wiesława Moczydłowska.

więcej »

Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe - ankieta

Komisja ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości Rady Naukowej SKwP przygotowała ankietę, poświęconą kalkulacji kosztów w polskich przedsiębiorstwach. Wyniki ankiety posłużą doskonaleniu systemu certyfikacji zawodu księgowego poprzez wskazanie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunku kosztów, jakie powinny posiadać osoby legitymujące się certyfikatem SKwP. Wyniki ankiety zostaną także wykorzystane przy opracowaniu Krajowego Standardu Rachunkowości pt.: „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny zapasów”.

więcej »

Dylemat etyczny - jak postępować?

Komisja Etyki, działająca przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, aby ułatwić osobom związanym zawodowo z rachunkowością wybór postępowania w sytuacji dylematu etycznego, przygotowała rekomendowany schemat postępowania.

więcej »

Konkursy Stowarzyszenia rozstrzygnięte

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów autorom nagrodzonych oraz wyróżnionych prac w 45. konkursie na najlepsze prace z rachunkowości oraz w 3. konkursie na najlepsze opracowania dylematów etycznych odbyło się 30 czerwca 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie. GALERIA


Najlepsi z najlepszych w 2014 r.

Zwycięzcami zostali w kategorii studenckiej „Zbiegli rewidenci” w składzie: Katarzyna Trznadel, Karol Ilba, Robert Obidziński, a w kategorii zawodowców „TAX N’ ROSES” w składzie: Katarzyna Kuras, Maria Panasiuk, Emilia Serwicka.
SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!

więcej »

Prof. Anna Karmańska po raz drugi w zarządzie EFAA

W Budapeszcie, 6 czerwca 2014 r., podczas Walnego Zgromadzenia organizacji członkowskich Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA), wybrano nowego prezesa EFAA, którym został Bodo Richard nominowany przez dwie niemieckie organizacje DStV i WPK. Prof. Anna Karmańska, reprezentująca SKwP, została wybrana po raz drugi do zarządu EFAA, do którego weszli również: prof. dr. Hans Michale Korth DStV (Niemcy), Hans Rjikse NOvAA- NBA (Holandia), Jose Maria Hinojal CGCEE (Hiszpania), dr. Michele Testa CNDCEC (Włochy).

Strategiczne Forum Zawodu Księgowego 2014

W Warszawie, w dniach 7-8 maja 2014 r., odbyło się Strategiczne Forum Zawodu Księgowego (SFZK), zorganizowane przez Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) przy współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR). Udział w nim wzięli przedstawiciele zawodowych organizacji księgowych z 20 krajów, reprezentanci organizacji międzynarodowych oraz zaproszeni goście.

więcej »

Informacje ze świata

Świat jutra

Żyjemy w erze gwałtownych zmian technologicznych, które doprowadziły do ewolucji oczekiwań i doświadczeń klientów. Jaka przyszłość czeka księgowych?

więcej »

Pod kreską

Stara maksyma głosi, że księgowych recesja dosięga na końcu, a wychodzą z niej jako pierwsi. Jak jest naprawdę to rzecz dyskusyjna, ale nawet księgowi nie mogą całkowicie uciec przed recesją.

więcej »

Czy działamy razem?

Partnerzy muszą podążać w tym samym kierunku, jeśli firma chce zwiększać zyski, szczególnie w trudnej sytuacji gospodarczej.

więcej »

Większa mobilność zawodowa i bezpieczeństwo

Komitet Parlamentu Europejskiego ds. Rynku Wewnętrznego przyjął projekt nowej dyrektywy, dotyczącej wzajemnego uznawania zawodowych kwalifikacji w krajach UE. Jej wprowadzenie ma ułatwić pracownikom znalezienie pracy w innym kraju Unii dzięki zastosowaniu elektronicznej karty, zawierającej informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu danego pracownika.

więcej »

Sprawozdawczość firm: zamknięcie roku

W kontekście danych liczbowych, zamknięcie roku można porównać do występu scenicznego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie działom finansowym najlepszych metod pracy oraz pomoc w wyciąganiu wniosków z doświadczeń poprzez przeprowadzenie dokładnej kontroli powykonawczej.(więcej w materiale ICAEW)

więcej »

Wsparcie unijnej przedsiębiorczości

Komisja Europejska informuje na swojej stronie internetowej o planie działania na rzecz wsparcia dla przedsiębiorców i innowacjach w kulturze przedsiębiorczości w Europie. Szczególny nacisk został położony na potrzebę szeroko zakrojonej edukacji, promocję przedsiębiorczości oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej.(więcej na stronie KE)

więcej »

Polecamy

 • ABC płatnika składek ZUS