Informacje

 • Rok 2017 Rokiem Księgowego

  W 2017 roku przypada 110-lecie powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, aby zaznaczyć rolę i rangę zawodu księgowego oraz uhonorować osoby go wykonujące, ogłosił w Stowarzyszeniu rok 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość - wizja przyszłości" pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.

 • Czy stosowanie zasad etyki w rachunkowości da się potwierdzić certyfikatami O etyce w biznesie i głównych przyczynach nieetycznych zachowań, wskazywanych w badaniach, pisze dr Grażyna Voss w "Rzeczpospolitej".
 • Przestrzeń etyczna w biznesie. Teoria - tak, a praktyka? Stworzenie przestrzeni całkowicie etycznej dla prowadzenia biznesu teoretycznie jest możliwe, ale czy w praktyce jest wykonalne? - komentuje w "Rzeczpospolitej" prof. dr hab. Anna Karmańska.
 • Stosowanie Jednolitych Plików Kontrolnych

  Konferencja została zorganizowana przy współudziale Ministerstwa Finansów. Uroczystego otwarcia dokonał Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Konferencji przewodniczy i moderuje dyskusję Ewa Komorowska – biegły rewident, wykładowca w SKwP, autorka publikacji z podatków.

 • JEDYNE OFICJALNE WYDANIE MSSF 2016!

  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2016
  Książka zawiera jednolity tekst standardów MSSF obejmujący standardy MSR i interpretacje KIMSF i SKI. W niniejszym wydaniu znalazły się najnowsze standardy, tj. MSSF 14, MSSF 15 i MSSF 16.

 • Odwrócony VAT – noworoczny zawrót głowy

  "Nieprecyzyjne sformułowania i brak definicji w przepisach, obejmujących usługi budowlane podwykonawców mechanizmem reverse charge, będą źródłem sporów podatników z fiskusem. Chyba że resort zadba o interpretację ogólną." pisze Martyna Pożarowska w "Rzeczpospolitej". Mnożenie wyjątków od reguły komentuje Aneta Pożarowska.

 • Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

  Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.
  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji weszła w życie 15 stycznia 2016 r.

 • Uszczelnianie systemu odczują przedsiębiorcy i ich księgowi

  Nowe elementy rejestrów spowodują, że biura rachunkowe nie będą mogły ujmować jedną kwotą sprzedaży klienta za cały okres na podstawie raportu fiskalnego. Ograniczenie kwartalnych rozliczeń to z kolei więcej pracy przy raportowaniu. O uszczelnianiu systemu pisze w "Rzeczpospolitej" Martyna Pożarowska.

 • Zgłaszanie uwag do projektu KSR

  Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.
  Uwagi i komentarze do projektu, jak również propozycje zagadnień, o które stanowisko może zostać uzupełnione, można zgłaszać do 24 lutego 2017 r. na adres sekretarz.ksr@mf.gov.pl

 • Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

  W rocznicę wejścia w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 19 stycznia 2017 r. odbył się panel dyskusyjny "Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji", w którym Stowarzyszenie reprezentował Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

Aktualności

System JPK zdaje już egzamin w dużych firmach, w lutym czas na małe i średnie

O wprowadzaniu jednolitych plików kontrolnych dyskutowali 6 lutego 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie uczestnicy konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych”, zorganizowanej przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP przy współudziale Ministerstwa Finansów. Eksperci ocenili, że z nowymi obowiązkami „wzorowo” radzą sobie duże przedsiębiorstwa. Wciąż jednak budzą wątpliwości szczegóły związane z niektórymi zasadami przygotowania i przesyłania plików JPK do fiskusa. Przedstawiciele resortu finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz producenci oprogramowania zapowiedzieli kontynuowanie współpracy przy korygowaniu, udoskonalaniu i szerokim wykorzystywaniu systemu.

więcej »Cyberprzestrzeń a rachunkowość - podsumowanie

Cyberprzestrzeń, zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, to wirtualna przestrzeń, w której krążą elektroniczne dane przetwarzane przez komputery z całego świata. Cyberprzestrzeń w kontekście rachunkowości była głównym tematem 3. Forum Rachunkowości na SGH, zorganizowanym przez Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy współudziale Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zapraszamy do przeczytania relacji zamieszczonej w Gazecie SGH - str. 30-31

więcej »

Raport - rachunkowość i etyka

W Brukseli, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, 9 lutego 2017 r. odbyło się otwarte spotkanie, na którym zaprezentowano wyniki ankiety i raport pt. Rachunkowość i Etyka: presja wywierana na zawodowych księgowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejską Federację Audytorów i Księgowych (EFAA). Z ramienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uczestniczyła w nim prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP, współautorka raportu. Raport został opracowany na podstawie ankiety, przeprowadzonej wśród europejskich księgowych, której pierwowzorem była ankieta, stworzona przez Piotra Hansa - członka Komisji Etyki SKwP i przeprowadzona w 2011 r. w Oddziale Wielkopolskim SKwP.

więcej »

Księgowi pod presją

Etyka zawodowa stała się w ostatnich latach gorącym tematem podgrzewanym przez skandale takie jak Enron i rzeczywistą świadomość organizacji zawodowych, że etyczne działanie wymaga większego nacisku na edukację i szkolenia zawodowe. Jeśli specjaliści od finansów nie działają zgodnie z prawem, zasadami podatkowymi i standardami rachunkowości, jak biznes i społeczeństwo mogą w ogóle zaufać sprawozdaniom finansowymi i rozliczeniom podatkowym?

więcej »

Biegły rewident to nie tylko audytor

Nadmierne ograniczenia w pracy audytorów mogą wpłynąć na wzrost cen ich usług. O roli biegłego rewidenta, który jest nie tylko audytorem, ale i konsultantem w biznesie, dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez "Rzeczpospolitą". Stowarzyszenie reprezentował na niej Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

Księgowy - prawa ręka prezesa?

Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głownego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce był gościem programu Anny Wojdy #RZECZoPRAWIE.

więcej »

Księgowy aktywnym uczestnikiem procesu biznesowego

Podczas debaty PAP "Księgowy aktywnym uczestnikiem procesu biznesowego", która odbyła się 23 listopada 2016 r. dyskutowano m.in. o etyce i kształceniu księgowych, a także o ułatwieniach i zagrożeniach, jakie niosą ze sobą nowe technologie stosowane w tym zawodzie.

więcej »

Problemy z kosztami wytworzenia

Definicja kosztu wytworzenia, ze względu na otwartą formułę określania składających się na niego wydatków, jest źródłem praktycznych problemów. Dowodem na to – i jednocześnie pomocą – są liczne interpretacje fiskusa. Zagadnienie omawia Katarzyna Tomala w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Narada głównych księgowych Stowarzyszenia

Główne księgowe i główni księgowi z prawie wszystkich oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uczestniczyły 17 stycznia 2017 r. w naradzie, zorganizowanej przez dział finansowo-księgowy w siedzibie Biura Zarządu Głównego. Uczestników spotkania powitał Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego oraz Ewa Sender – główna księgowa, zastępca dyrektora BZGł., która prowadziła również całość narady. Omawiano m.in. zmiany w polityce rachunkowości SKwP, sprawozdawczość finansową za rok 2016, zmiany w regulaminie gospodarki finansowej, JPK a VAT oraz zmiany w przepisach prawnych, dotyczące ewidencji w SKwP.

więcej »

Prawo pracy w roku 2017

Biura rachunkowe zajmują się także sprawami kadrowymi i płacowymi swoich klientów. Będą musiały ustalić zasady współpracy pod kątem prawidłowej realizacji formalności, wynikających z przepisów o płacy minimalnej i stawce godzinowej - pisze Elżbieta Młynarska-Wełpa w artykule w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Informacje ze świata

Kultura zawodowych księgowych

Szczegółowe zasady i procedury nie wystarczą, aby zapewnić odpowiednie postępowanie w miejscu pracy – pokazał to kryzys finansowy z 2008 r.

więcej »

Księgowi to przyszli mistrzowie małego biznesu

To ciężki czas dla księgowych. Często nie doradzają oni we właściwy sposób swoim klientom, tym samym tworząc globalny problem związany z brakiem efektywności.

więcej »

Liczby się nie zmieniają...

Rachunkowość to dyscyplina, która ciągle się zmienia. Bycie na bieżąco z najnowszymi przepisami podatkowymi i dobrymi praktykami to nie tylko kwestia zwiększania swojej konkurencyjności na rynku. Brak aktualizowanej wiedzy może poważnie odbić się na pracodawcy lub klientach.

więcej »

MŚP a współpraca z międzynarodowymi korporacjami

Małe i średnie firmy (MŚP) dominują na scenie świata biznesu – szacuje się, że stanowią niemal 95% przedsiębiorstw na całym świecie i zatrudniają ok. 60% pracowników w sektorze prywatnym. Tworzą wiele miejsc pracy i wpływają pozytywnie na wzrost gospodarczy, szczególnie w krajach rozwijających się.

więcej »

Marketing dla małych firm księgowych

Nawet jeśli prowadzisz małą firmę księgową, powinieneś przeznaczyć określoną część swoich zasobów na działania marketingowe. Nie chodzi jedynie o pieniądze – marketing nie musi być drogi, ale wymaga czasu na opracowanie strategii, która będzie działać. Pewne inwestycje będą niezbędne – najpierw trzeba zainwestować, żeby zarobić. Jak zdobyć pozycję na rynku i przyciągnąć nowych klientów? Przedstawiamy kilka sprytnych taktyk z zakresu marketingu i PR dla małych firm księgowych.

więcej »

Znaczenie zawodu księgowego

Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC przedstawia raport na temat znaczenia zawodu księgowego na globalnym rynku. Jak wynika z raportu silny zawód księgowego ma duży wpływ na rozwój ekonomiczny i zdrowe funkcjonowanie gospodarki światowej.

więcej »

Polecamy

 • Kaledarium
 • Księgowi Przyszłości
 • Folder SKwP
 • Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • KIBR
 • KSR
 • PTE