Informacje

 • Ruszyła 47. edycja konkursu Stowarzyszenia

  Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 10 listopada 2015 r. ogłosiła rozpoczęcie XLVII edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych w rachunkowości. Prace należy przesyłać do 15 lutego 2016 r.

 • Forum Rachunkowości No 1 w SGH

  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce objęło patronatem Forum Rachunkowości No 1, organizowane przez Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Konferencja naukowa, która odbędzie się 23 listopada 2015 r. w siedzibie SGH, inauguruje cykl FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH, a jej tematem wiodącym jest "Wartość godziwa w świecie biznesu: pomiar – prezentacja – etyka".

 • Warsztaty edukacyjne poświęcone MSSF - V edycja

  V edycja warsztatów edukacyjnych poświęconych Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) odbyła się 6 listopada 2015 r. w Centrum Edukacyjnym Kopernik w Warszawie. Spotkanie, w imieniu Banku Światowego otworzyła Iwona Warzecha – lider sektora Zarządzania Finansowego (Financial Management) w biurze Banku Światowego w Warszawie, przypominając, że są one organizowane wspólnie z Fundacją MSSF i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

 • Globalna ankieta IFAC dotycząca firm księgowych i audytorskich

  Wyniki ankiety posłużą uchwyceniu aktualnych problemów oraz trendów rozwoju małych i średnich firm księgowych i audytorskich (MŚFKiA), a także ich klientów, którymi są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Ankieta jest anonimowa i dostępna w języku polskim. (http://ifac.global-smp-survey-2015-mb.sgizmo.com/s3)
  Można ją wypełnić do 15 grudnia 2015 r. Wyniki ankiety umożliwią IFAC podsumowanie sytuacji MŚFKiA w skali globalnej i zostaną wykorzystane do sporządzenia raportu.
  Serdecznie zapraszamy.

 • Rada Pracodawców SKwP w nowym składzie

  Rada Pracodawców SKwP odbyła pierwsze posiedzenie w kadencji 2015-2018. W jej skład weszli: Jarosław Adamkiewicz (prezes Zarządu Wadwicz sp. z o.o.), Krzysztof Burnos (prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów), dr Wojciech Januszko (dyrektor Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA Krajowej Izby Gospodarczej), Piotr Łowicki (prezes Zarządu Centrum Diagnostyczno-Leczniczego Barska Sp. z o.o. we Włocławku), dr Jan Piątek (koordynator Zespołu Działalności Ubezpieczeniowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń), Krzysztof Pietraszkiewicz (prezes Związku Banków Polskich) i Zbigniew Żurek (wiceprezes Business Centre Club)

 • Kieleckie spotkanie

  Od 12 do 14 października 2015 r. Kielce gościły przedstawicieli jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na siódmym już ogólnopolskim spotkaniu. Trzy dni poświęcono omówieniu ważnych merytorycznych kwestii. Tematykę pierwszego dnia zdominowała współpraca oddziałów z młodzieżą i projekt ogólnopolskiej olimpiady z rachunkowości.

 • Wspólne działania i współpraca

  O wysokich standardach rachunkowości, jako o sile wspomagającej innowacyjność w sektorze MŚP, dyskutowano podczas zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce sesji, która odbyła się 13 października 2015 r. w Katowicach i była jednym z wydarzeń V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nauka-Biznes-Samorząd. Razem dla gospodarki.

 • Zamknięcie roku 2015 Nowe, zaktualizowane wydanie omawia tematy takie jak:
  ● nowe sposoby na sprawozdanie finansowe - jak korzystać z uproszczeń
  ● dodatkowe informacje i objaśnienia - unijne wymogi
  ● obliczanie różnic kursowych i odroczonego podatku - przykłady
  ● ustalenie dochodu, CIT i PIT z uwzględnieniem zmiany przepisów
 • Wersja internetowa i e-prenumeraty! Miesięczniki Wydawnictwa Rachunkowość w wersji elektronicznej. Każdy prenumerator wersji papierowej miesięcznika ma zapewniony dostęp on-line gratis.
  Dla osób preferujących tylko dostęp elektroniczny przygotowaliśmy e-prenumeraty!
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

Aktualności

Globalna ankieta IFAC dotycząca firm księgowych i audytorskich

Wyniki ankiety posłużą uchwyceniu aktualnych problemów oraz trendów rozwoju małych i średnich firm księgowych i audytorskich (MŚFKiA), a także ich klientów, którymi są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Ankieta jest anonimowa i dostępna w języku polskim. (http://ifac.global-smp-survey-2015-mb.sgizmo.com/s3)
Można ją wypełnić do 15 grudnia 2015 r. Wyniki ankiety umożliwią IFAC podsumowanie sytuacji MŚFKiA w skali globalnej i zostaną wykorzystane do sporządzenia raportu.
Serdecznie zapraszamy.

więcej »

Posiedzenie Rady IFAC

W Singapurze, 11-12 listopada 2015 r., odbyło się walne zgromadzenie członków zwyczajnych Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC (tzw. Rada IFAC). Uczestniczyło w nim 142 reprezentantów organizacji członkowskich, którzy głosowali w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania i działalności IFAC. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą.

więcej »

Komitet Standardów Rachunkowości zamieścił na stronie internetowej informację, zawierającą odpowiedź na uwagi i opinie nadesłane do projektu stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Wnikliwa analiza merytorycznych uwag i opinii dotyczących ujmowania w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustalania wyniku finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości nie dostarczyła wystarczających argumentów do zasadniczej zmiany stanowiska Komitetu w tym zakresie, ale przyczyniła się niewątpliwie do jego udoskonalenia.

więcej »

Jubileusz 60-lecia Serbskiego Stowarzyszenia Księgowych I Audytorów (SAAA)

SAAA (Serbian Association of Accountants and Auditors) jest uważane za prawnego sukcesora powstałego 20 maja 1955 r. Stowarzyszania Księgowych Jugosławii. Uroczystości w Centrum Kongresowym w Belgradzie zgromadziły około 200 osób. Brali w niej udział głównie członkowie SAAA i zaproszeni goście z Serbii, w tym wielu przedstawicieli świata akademickiego.

więcej »

Gruzińskie środowisko audytorów, księgowych i managerów finansowych

W Muzeum Narodowym w Tbilisi, w dniach 21-22 września 2015 r. w odbyła się konferencja zorganizowana przez Federację Audytorów, Księgowych i Managerów Finansowych Gruzji, z którą od roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ma podpisane porozumienie o współpracy. Spotkanie poświęcono najlepszym praktykom nauczania i certyfikacji w rewizji finansowej i rachunkowości.

więcej »

XIX Międzynarodowy Kongres AAARS

Kongres, organizowany co roku przez Stowarzyszenie Księgowych i Biegłych Rewidentów Republik Serbskiej (AAARS), wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny, odbył się 24-26 września 2015 r. w Banji Vrućicy. Tegoroczne spotkanie pod hasłem: „Sprawozdawczość finansowa i zarządzanie jako czynniki skutecznej działalności” zgromadziło setki księgowych i biegłych rewidentów.

więcej »

Innowacyjność w sektorze MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jeden z najważniejszych filarów gospodarek światowej, krajowej i regionalnej, a także są motorem ich rozwoju. W Katowicach, 13 października br., podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbędzie się sesja pt. „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP” przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

więcej »

Konferencja konsultacyjna Komitetu Standardów Rachunkowości

Konferencja konsultacyjna, zorganizowana przez Komitet Standardów Rachunkowości we współpracy z Bankiem Światowym, odbyła się 30 września 2015 r. w Warszawie. Jej głównym celem było zebraniu opinii polskiego środowiska księgowych i biegłych rewidentów, naukowców oraz członków Komitetu Standardów Rachunkowości na temat znowelizowanych Założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).

więcej »

Informacje ze świata

Nie wymagaj od siebie zbyt wiele

Dobre samopoczucie pracownika jest istotnym konceptem, który biznes musi wziąć pod uwagę. Długie godziny pracy, słaba równowaga między życiem prywatnym a pracą i zmniejszane pensje są wśród czynników, które najbardziej stresują księgowych.

więcej »

Jak działa mózg księgowego?

Czy księgowym się zostaje, czy można się nim urodzić? Badamy, jak działa mózg przy pracy, aby dowiedzieć się, co sprawia, że „pogromcy liczb” są mniej lub bardziej skuteczni oraz jak można kształtować nasz umysł.

więcej »

Dlaczego inteligencja emocjonalna jest niezbędna, żeby odnieść sukces?

Gdy po raz pierwszy inteligencja emocjonalna pojawiła się w masowej świadomości, służyła jako brakujący element zadziwiającego odkrycia – w 70% przypadków osoby ze średnim IQ radzą sobie lepiej niż osoby z bardzo wysokim IQ. Ta anomalia zadała cios teorii, że IQ jest jedyną przyczyną sukcesu. Dekady badań pokazały jednak, że inteligencja emocjonalna jest kluczowym czynnikiem oddzielającym osoby odnoszące sukcesy od reszty.

więcej »

Dlaczego firmy upadają? Pięć powodów.

„Porażka to szansa, by rozpocząć od nowa – tylko bardziej inteligentnie.”
Henry Ford

więcej »

Czy udzielasz tyle samo uwagi swojej firmie, co swoim klientom?

Mówi się, że „szewc bez butów chodzi” czy też „lekarzu, lecz się sam”. Ale księgowi wcale nie są lepsi. Mogą oni świetnie pomagać klientom w znajdowaniu najlepszych rozwiązań dla ich firm, ale zbyt często zarządzanie własnym interesem znajduje się na końcu ich listy priorytetów. Niezależnie czy zacząłeś ostatnio własną działalność, czy jesteś starym wyjadaczem z doświadczeniem w prowadzeniu własnej firmy, prawdopodobnie można jeszcze coś poprawić.

więcej »

Sądowanie tłumu

Sądowanie tłumu (crowdsourcing) może być potężnym narzędziem zmiany w kulturze firmy i zwiększenia zaangażowania pracowników. Klaus Woeste, dyrektor w dziale Management Consulting KPMG, wyjaśnia, jak tego dokonać.

więcej »

Polecamy

 • Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
 • Rachunkowość i podatki
 • Obchody Dnia Księgowego