OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - partner merytoryczny konferencji i Eliks Audytorska Sp. z o.o. zapraszają na I Ogólnopolską Konferencję Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców - KONEL

  4 października 2018 roku
  Wrocław, Hala Stulecia, Centrum Kongresowe
 • BEZPIECZNA TRANSAKCJA Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową, we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oraz innymi partnerami społecznymi i instytucjami państwowymi prowadzi kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja.
  Dobrowolny mechanizm podzielonej płatności wszedł w życie 1 lipca 2018 r. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie sytemu VAT.
 • I Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych

  odbędzie się, pod patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Kielcach. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - partner merytoryczny kongresu - zaprasza do udziału osoby związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami: właścicieli biur rachunkowych, księgowych, a także dostawców świadomie podchodzących do kwestii rozwoju oraz innowacji w sektorze gospodarki, którego są częścią.

 • Księgowy na mapie Europy Na międzynarodowej konferencji „Przyszłość zawodu księgowego” debatowano nad uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi zawodu księgowego, dyskutowano o jego kształcie i możliwej ewolucji, a także omawiano korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą globalizacja i rozwój nowych technologii. Więcej w "Rzeczpospolitej" w artykule "Księgowy na mapie Europy".
 • Jaki będzie księgowy przyszłości? Uczestnicy międzynarodowej konferencji „Przyszłość zawodu księgowego”, która odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Wieliczce, nie otrzymali precyzyjnej odpowiedzi na tytułowe pytanie, ale przedyskutowali kilka niezwykle ważnych dla tego zawodu zagadnień.
 • Debata o zawodzie księgowego

  O obecnym stanie zawodu księgowego i perspektywach jego rozwoju w siedzibie Zarządu Głównego SKwP dyskutowali przedstawiciele środowiska księgowych z różnych regionów Polski. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kształcenie i kwalifikacje księgowych, etyka zawodowa, konieczność ustawicznego doskonalenia zawodowego, rosnące i zmieniające się wymagania rynkowe, a także doradztwo podatkowe w pracy księgowych. Debatę prowadzili redaktorzy portalu Infor.pl.

 • JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY? WYPEŁNIJ ANKIETĘ Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Zapraszamy do wypełnienia krótkich ankiet oraz do polecenia ich znajomym. Im więcej osób je wypełni, tym bardziej rzetelne uzyskamy informacje. Dziękujemy!
 • Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

  Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego.

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

Aktualności

Od 1 lipca 2018 r. JPK na żądanie

Wszyscy podatnicy, w tym mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, mają od 1 lipca br. obowiązek przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłączenie dużych przedsiębiorców. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zachęca do założenia profilu zaufanego.

więcej »

Split payment: kto zyska, a kto straci

Powszechny split payment, stosowany zwłaszcza przez duże podmioty, uruchomi samonakręcający się mechanizm, powodujący, że kolejni kontrahenci będą zmuszeni w mniejszym lub większym zakresie korzystać z podzielonej płatności, aby nie dopuścić do kumulowania środków na trudno dostępnym rachunku VAT. Od 1 lipca 2018 r. wszedł w życie kolejny mechanizm uszczelniający pobór podatku od towarów i usług. O mechanizmie podzielonej płatności czyli split payment pisze Aneta Lech w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Dokumentowanie transakcji

Progi podmiotowe i transakcyjne należy odnosić do przychodów lub kosztów podatnika będącego nierezydentem jedynie w zakresie, w jakim ich kwoty przypisane są do jego oddziału na terytorium Polski. Marcin Jamroży w "Rzeczpospolitej" podpowiada księgowym, jak stosować tę regułę w praktyce.

więcej »

Księgowi Przyszłości 2018 wybrani

Finał III edycji konkursu Księgowi Przyszłości odbył się14 czerwca 2018 r. Emocjonujący moment ogłoszenia wyników oglądali uczestnicy i widzowie konferencji „Księgowi Przyszłości. W erze zmian”. Organizatorami konkursu i konferencji są firma Soneta, producent oprogramowania enova365 oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

więcej »

Co z tym protokołem odbioru prac

Dla branży budowlanej rozliczenie VAT to szczególne wyzwanie. Dokument, który w umowach jest zwykle warunkiem uznania usługi za wykonaną, spędza sen z powiek księgowym. Jego rola w ustalaniu obowiązku podatkowego jest bowiem niejasna, pisze w "Rzeczpospolitej" Cezary Pieńkosz.

więcej »

Wyzwania dla księgowych w 2018 roku

Rozwój cyfryzacji, wprowadzenie licznych mechanizmów uszczelniających VAT, wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz zmiany w CIT to największe wyzwania stojące obecnie przed księgowymi - wieścili uczestnicy konferencji z okazji Dnia Księgowego.

więcej »

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

„Małe i średnie firmy księgowe i audytorskie (MiŚFKiA) przyszłości w zmieniającym się świecie”. Celem ankiety jest wsparcie działań Grupy Edynburskiej oraz innych zawodowych organizacji księgowych (ZOK) na świecie w identyfikacji sposobów wsparcia MiŚFKiA w procesie dostosowywania się do zmieniającego się świata.

więcej »

Konferencja Litewskiego Stowarzyszenia Księgowych i Audytorów (LBAA)

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości, 18 maja 2018 r. w Wilnie odbyła się konferencja Litewskiego Stowarzyszenia Księgowych i Audytorów (LBAA). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowali: Stefan Czerwiński, członek Zarządu Głównego, prezes Oddziału Okręgowego w Lublinie oraz Grzegorz Matysek, członek zarządu spółki Doradca, członek SKwP.

więcej »

Strategiczne Forum Zawodu Księgowego 2018

Szóste spotkanie przedstawicieli profesjonalnych organizacji księgowych i biegłych rewidentów, czyli Strategiczne Forum Zawodu Księgowego 2018 (Accountancy Profession Strategic Forum – APSF 2018) odbyło się 18 kwietnia 2018 r. w Belgradzie. Jego organizatorami byli: Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) oraz Serbskie Stowarzyszenie Księgowych i Audytorów (SAAA).

więcej »

Informacje ze świata

Księgowi w walce z korupcją

Ponad dwie trzecie (69%) z 176 krajów, ocenionych w rankingu Transparency International z 2016 r. w sprawie postrzegania korupcji, uzyskało poniżej 50 na 100 możliwych punktów (przy czym 0 punktów oznacza ekstremalną korupcję a 100 jej całkowity brak). Oczywiście, jest jakaś droga do rozwiązania problemu globalnej korupcji.

więcej »

Modele biznesowe o obiegu zamkniętym

W 2014 stwierdziłem, że gospodarka i modele biznesu o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy) są kluczowe dla przeniesienia starego modelu gospodarki przemysłowej do XXI wieku, czyli dopasowania go do danych celów oraz umożliwienia reakcji na negatywny wpływ produkcji i konsumpcji na społeczeństwo i środowisko. Dzisiaj modele biznesowe o obiegu zamkniętym nie są normą, ale zaczynają stawiać wyzwania przed wieloma sektorami na całym świecie.

więcej »

Księgowi wobec naruszenia prawa i regulacji

Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations, NOCLAR) to międzynarodowy standard etyki dla zawodowych księgowych. Po raz pierwszy standard wyznacza ramy, którymi powinni kierować się księgowi, gdy dowiedzą się o potencjalnym czynie zabronionym, którego dopuścił się ich klient lub pracodawca.

więcej »

Co to jest NOCLAR - film

Jest to opracowany przez działającą przy IFAC Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych standard, który wszedł w życie 15 lipca 2017 r. NOCLAR określa sposób postępowania zawodowych księgowych wobec przypadków naruszenia przepisów prawa i regulacji.

więcej »

Księgowi a uczenie się maszyn

Obecnie pojawiło się wiele obaw i szumu wokół sztucznej inteligencji, i jej wpływu na księgowych. Według badań firmy Gartner, większość zastosowań sztucznej inteligencji osiąga szczyt „nadmuchanych oczekiwań”, co oznacza, że oczekiwania są wysokie i wiele technologii już nie radzi sobie z ich spełnieniem. Nie znaczy to jednak, że sztuczna inteligencja przepadnie. To oznacz, że zaczynamy przebijać się przez szum i planować realistyczne zastosowania dla sztucznej inteligencji. Część z nich będzie przydatna dla księgowych, a wiele zostanie wykorzystanych przez firmy, dla których pracujemy.

więcej »

Kluczowe umiejętności Księgowych - film

Tom Hood, dyrektor wykonawczy ze Stowarzyszenia Księgowych w Maryland mówi o najważniejszych umiejętnościach księgowych w dobie sztucznej inteligencji, robotów i uczenia się maszyn. Jaka umiejętność jest numerem jeden? Empatia i nawiązywania relacji, a kolejna to…współpraca.

więcej »

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE