Informacje

 • Rok 2017 Rokiem Księgowego

  W 2017 roku przypada 110-lecie powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, aby zaznaczyć rolę i rangę zawodu księgowego oraz uhonorować osoby go wykonujące, ogłosił w Stowarzyszeniu rok 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość - wizja przyszłości" pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.

 • Czy stosowanie zasad etyki w rachunkowości da się potwierdzić certyfikatami O etyce w biznesie i głównych przyczynach nieetycznych zachowań, wskazywanych w badaniach, pisze dr Grażyna Voss w "Rzeczpospolitej".
 • Przestrzeń etyczna w biznesie. Teoria - tak, a praktyka? Stworzenie przestrzeni całkowicie etycznej dla prowadzenia biznesu teoretycznie jest możliwe, ale czy w praktyce jest wykonalne? - komentuje w "Rzeczpospolitej" prof. dr hab. Anna Karmańska.
 • Stosowanie Jednolitych Plików Kontrolnych

  Konferencja została zorganizowana przy współudziale Ministerstwa Finansów. Uroczystego otwarcia dokonał Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Konferencji przewodniczy i moderuje dyskusję Ewa Komorowska – biegły rewident, wykładowca w SKwP, autorka publikacji z podatków.

 • JEDYNE OFICJALNE WYDANIE MSSF 2016!

  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2016
  Książka zawiera jednolity tekst standardów MSSF obejmujący standardy MSR i interpretacje KIMSF i SKI. W niniejszym wydaniu znalazły się najnowsze standardy, tj. MSSF 14, MSSF 15 i MSSF 16.

 • Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

  Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.
  Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji weszła w życie 15 stycznia 2016 r.

 • Rok 2017 Rokiem Księgowego

  Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w związku z obchodzoną w Stowarzyszeniu 110 rocznicą powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, na posiedzeniu 12 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce roku 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości (5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie).

 • Rada Pracodawców rekomenduje programy edukacyjne SKwP

  "Szkolenia prowadzone według tych programów są opatrzone klauzulą „Rekomendacja Rady Pracodawców SKwP”, co oznacza, że pracodawcy potwierdzają, iż księgowy legitymujący się certyfikatem takiego kursu, posiada wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne odpowiadające zapotrzebowaniu rynku." - mówi w wywiadzie Zbigniew Żurek "Dobry księgowy".

 • XLVIII edycja konkursu Stowarzyszenia rozpoczęta

  Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłosiła 21 listopada 2016 r. rozpoczęcie XLVIII edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości. Prace należy przesyłać do 15 lutego 2017 r.

 • Forum Rachunkowości No 3 w SGH pt. „Cyberprzestrzeń a rachunkowość”

  Zorganizowane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się 21 listopada 2016 r. w siedzibie SGH.

Aktualności

System JPK zdaje już egzamin w dużych firmach, w lutym czas na małe i średnie

O wprowadzaniu jednolitych plików kontrolnych dyskutowali 6 lutego 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie uczestnicy konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych”, zorganizowanej przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP przy współudziale Ministerstwa Finansów. Eksperci ocenili, że z nowymi obowiązkami „wzorowo” radzą sobie duże przedsiębiorstwa. Wciąż jednak budzą wątpliwości szczegóły związane z niektórymi zasadami przygotowania i przesyłania plików JPK do fiskusa. Przedstawiciele resortu finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz producenci oprogramowania zapowiedzieli kontynuowanie współpracy przy korygowaniu, udoskonalaniu i szerokim wykorzystywaniu systemu.

więcej »Walidacja w ZSK

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP 1 marca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych i Stowarzyszenia. Narada dotyczyła m.in. najważniejszych założeń związanych z walidacją w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Przedstawiono podstawowe informacje nt. tworzenia wymagań dotyczących walidacji w opisie kwalifikacji i schematu walidacji. Omawiano pytania, wątpliwości oraz potencjalne problemy związane z przedstawianymi zagadnieniami.

Umowa spółki osobowej a dokumentacja podatkowa

O dokumentowaniu umowy spółki osobowej niebędącej osobą prawną pisze dr Marcin Jamroży w "Rzeczpospolitej". O tym, że obowiązek dokumentacyjny nie przesunął ciężaru dowodowego na podatnika, zatem wykazanie, że niepowiązane podmioty nie zawarłyby umowy spółki niebędącej osobą prawną w danym kształcie, spoczywa na organach podatkowych - w komentarzu Anny Główki.

więcej »

Cyberprzestrzeń a rachunkowość - podsumowanie

Cyberprzestrzeń, zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, to wirtualna przestrzeń, w której krążą elektroniczne dane przetwarzane przez komputery z całego świata. Cyberprzestrzeń w kontekście rachunkowości była głównym tematem 3. Forum Rachunkowości na SGH, zorganizowanym przez Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy współudziale Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zapraszamy do przeczytania relacji zamieszczonej w Gazecie SGH - str. 30-31

więcej »

Raport - rachunkowość i etyka

W Brukseli, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, 9 lutego 2017 r. odbyło się otwarte spotkanie, na którym zaprezentowano wyniki ankiety i raport pt. Rachunkowość i Etyka: presja wywierana na zawodowych księgowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejską Federację Audytorów i Księgowych (EFAA). Z ramienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uczestniczyła w nim prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP, współautorka raportu. Raport został opracowany na podstawie ankiety, przeprowadzonej wśród europejskich księgowych, której pierwowzorem była ankieta, stworzona przez Piotra Hansa - członka Komisji Etyki SKwP i przeprowadzona w 2011 r. w Oddziale Wielkopolskim SKwP.

więcej »

Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W rocznicę wejścia w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 19 stycznia 2017 r. odbył się panel dyskusyjny "Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji", w którym Stowarzyszenie reprezentował Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

Odwrócony VAT – noworoczny zawrót głowy

"Nieprecyzyjne sformułowania i brak definicji w przepisach, obejmujących usługi budowlane podwykonawców mechanizmem reverse charge, będą źródłem sporów podatników z fiskusem. Chyba że resort zadba o interpretację ogólną." pisze Martyna Pożarowska w "Rzeczpospolitej". Mnożenie wyjątków od reguły komentuje Aneta Pożarowska.

więcej »

Uszczelnianie systemu odczują przedsiębiorcy i ich księgowi

Nowe elementy rejestrów spowodują, że biura rachunkowe nie będą mogły ujmować jedną kwotą sprzedaży klienta za cały okres na podstawie raportu fiskalnego. Ograniczenie kwartalnych rozliczeń to z kolei więcej pracy przy raportowaniu. O uszczelnianiu systemu pisze w "Rzeczpospolitej" Martyna Pożarowska.

więcej »

Księgowi pod presją

Etyka zawodowa stała się w ostatnich latach gorącym tematem podgrzewanym przez skandale takie jak Enron i rzeczywistą świadomość organizacji zawodowych, że etyczne działanie wymaga większego nacisku na edukację i szkolenia zawodowe. Jeśli specjaliści od finansów nie działają zgodnie z prawem, zasadami podatkowymi i standardami rachunkowości, jak biznes i społeczeństwo mogą w ogóle zaufać sprawozdaniom finansowymi i rozliczeniom podatkowym?

więcej »

Biegły rewident to nie tylko audytor

Nadmierne ograniczenia w pracy audytorów mogą wpłynąć na wzrost cen ich usług. O roli biegłego rewidenta, który jest nie tylko audytorem, ale i konsultantem w biznesie, dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez "Rzeczpospolitą". Stowarzyszenie reprezentował na niej Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

Informacje ze świata

Kultura zawodowych księgowych

Szczegółowe zasady i procedury nie wystarczą, aby zapewnić odpowiednie postępowanie w miejscu pracy – pokazał to kryzys finansowy z 2008 r.

więcej »

Księgowi to przyszli mistrzowie małego biznesu

To ciężki czas dla księgowych. Często nie doradzają oni we właściwy sposób swoim klientom, tym samym tworząc globalny problem związany z brakiem efektywności.

więcej »

Liczby się nie zmieniają...

Rachunkowość to dyscyplina, która ciągle się zmienia. Bycie na bieżąco z najnowszymi przepisami podatkowymi i dobrymi praktykami to nie tylko kwestia zwiększania swojej konkurencyjności na rynku. Brak aktualizowanej wiedzy może poważnie odbić się na pracodawcy lub klientach.

więcej »

MŚP a współpraca z międzynarodowymi korporacjami

Małe i średnie firmy (MŚP) dominują na scenie świata biznesu – szacuje się, że stanowią niemal 95% przedsiębiorstw na całym świecie i zatrudniają ok. 60% pracowników w sektorze prywatnym. Tworzą wiele miejsc pracy i wpływają pozytywnie na wzrost gospodarczy, szczególnie w krajach rozwijających się.

więcej »

Marketing dla małych firm księgowych

Nawet jeśli prowadzisz małą firmę księgową, powinieneś przeznaczyć określoną część swoich zasobów na działania marketingowe. Nie chodzi jedynie o pieniądze – marketing nie musi być drogi, ale wymaga czasu na opracowanie strategii, która będzie działać. Pewne inwestycje będą niezbędne – najpierw trzeba zainwestować, żeby zarobić. Jak zdobyć pozycję na rynku i przyciągnąć nowych klientów? Przedstawiamy kilka sprytnych taktyk z zakresu marketingu i PR dla małych firm księgowych.

więcej »

Znaczenie zawodu księgowego

Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC przedstawia raport na temat znaczenia zawodu księgowego na globalnym rynku. Jak wynika z raportu silny zawód księgowego ma duży wpływ na rozwój ekonomiczny i zdrowe funkcjonowanie gospodarki światowej.

więcej »

Polecamy

 • Kaledarium
 • Księgowi Przyszłości
 • Folder SKwP
 • Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • KIBR
 • KSR
 • PTE