OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Strategiczne Forum Zawodu Księgowego w Nikozji

Strategiczne Forum Zawodu Księgowego jest co roku organizowane przez ICAEW wspólnie z innymi organizacjami z Europy i stanowi platformę kontaktów, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk. Tegoroczne było poświęcone przede wszystkim przyszłości zawodu księgowego w ciągle ewoluującym otoczeniu rynkowym, w zderzeniu z takimi wyzwaniami, jak globalizacja, nowe technologie, zmiany regulacji oraz nowe potrzeby przedsiębiorców.  
 
Konferencja była utrzymana w formacie „okrągłego stołu”, poza przygotowanymi wcześniej prezentacjami wygłoszonymi przez głównych dyskutantów, głos zabierali wszyscy uczestnicy. Delegacja SKwP, w skład której wchodziła również Danuta Olszewska-Ksionek – specjalistka w dziale współpracy z zagranicą, aktywnie włączała się w dyskusję. Dzięki temu można było przedstawić osiągnięcia SKwP oraz zaproponować własne inicjatywy, które mogłyby być zrealizowane w ramach Strategicznego Forum Zawodu Księgowego.

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE