OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

20-lecie Stowarzyszenia Księgowych i Biegłych Rewidentów Republiki Serbskiej (AAARS)

Konferencja odbyła się w dniach 15-17 września 2016 r. w Banja Vrucica (Serbia) i była wydarzeniem towarzyszącym obchodom jubileuszu 20-lecia AAARS. Podczas uroczystości prof. Anna Karmańska, w imieniu władz Stowarzyszenia, przekazała przedstawicielom AARS list gratulacyjny oraz tablicę upamiętniającą jubileusz.
W czasie konferencji poruszano, m.in. tematy dotyczące zarządzania wzrostem gospodarczym w celu tworzenia wartości, audytu w dobie gospodarki opartej na wiedzy, zaangażowania zawodu biegłych rewidentów i księgowych w przezwyciężanie szarej strefy w gospodarce oraz nowej roli rachunkowości w systemie sprawozdawczości pozafinansowej.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE