OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

40 Dzień Doradcy Podatkowego w Berlinie

W dniach 9 i 10 października 2017 r. w Berlinie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (DStV)  pod hasłem  "Zmiany cyfrowe – formy i postaci". Z ramienia SKwP uczestniczyła w niej prof. dr hab. Anna Karmańska - członek Zarządu Głównego SKwP.
Konferencja miała wysoki poziom merytoryczny i obejmowała interesujące wykłady. Wykład na temat, jak digitalizacja zmienia nasze życie i jakie ma znaczenia dla działalności gospodarczej oraz różnych zawodów z nią związanych, wygłosił Achim Berg, prezydent Bitkom. Wiele też mówiono o dotychczasowych doświadczeniach w procesie digitalizacji i wymieniano się pomysłami, po to by tworzyć specjalistyczne programy i projekty, pozwalające odnaleźć się w tych dynamicznych warunkach. W świetle dyskusji można skonstatować, iż świat rachunkowości i podatków musi w tych warunkach być proaktywny, innej drogi nie ma …

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE