OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

ABACUS - II edycja

ABACUS
 

Celem konferencji jest zainteresowanie jak najszerszego kręgu odbiorców badaniami nad historią rachunkowości. W jej trakcie będą poruszane takie zagadnienia jak: ewolucja prowadzenia ksiąg handlowych, pojęcia i zakresu kosztów, sprawozdawczości jednostek gospodarczych na ziemiach polskich do 1950 roku. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie internetowej: http://www.econ.umk.pl/684,abacus-2016-ogolnopolska-konferencja-z-zakresu-historii-rachunkowosci.html

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE