OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Ankieta i raport Rachunkowość i etyka: presja wywierana na zawodowych księgowych

W Brukseli, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, 9 lutego 2017 r. odbyło się otwarte spotkanie, na którym zaprezentowano wyniki ankiety i raport pt. Rachunkowość i Etyka: presja wywierana na zawodowych księgowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejską Federację Audytorów i Księgowych (EFAA). Z ramienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uczestniczyła w nim prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP, współautorka raportu. Raport został opracowany na podstawie ankiety, przeprowadzonej wśród europejskich księgowych, której pierwowzorem była ankieta, stworzona przez Piotra Hansa - członka Komisji Etyki SKwP i przeprowadzona w 2011 r. w Oddziale Wielkopolskim SKwP.

Ankieta oraz jej wyniki podsumowane w raporcie spotkały się z zainteresowaniem Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), działającej przy Międzynarodowej Federacji Księgowych. Artykuł na temat raportu i jej autorów znalazł się na stronie internetowej IFAC (link) , polskie tłumaczenie (link) .

Prof. Anna Karmańska wraz z innymi prelegentami, w tym Mari Lang - dyrektorem technicznym EFAA, Richardem Fleckiem - wiceprzewodniczącym Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), prof. Paulem Dembinskim z Uniwersytetu we Fribourgu oraz Glenem Collinsem, szefem doradztwa technicznego w ACCA, debatowali nad treściami raportu. Richard Fleck postawił pytanie, czy presja wywierana na księgowych jest dobra czy zła? Jego zdaniem nawet nieetyczne naciski mogą prowadzić do pogłębionej analizy problemu i spojrzenia na niego z innej perspektywy. Prof. Anna Karmańska powiedziała, że nieetyczne zachowania nie mają względu na wielkość firmy i w każdej z nich księgowi powinni wiedzieć, jak reagować i mieć osobiste DNA etycznych zachowań.

Prof. Paul Dembinski zwrócił uwagę, że księgowi są w uprzywilejowanej pozycji z tego względu, iż ich organizacje zwykle tworzą pakiety kodeksów, wytycznych oraz innych narzędzi deontologicznych i nie pozostawiają swoich członków zdanych na samych siebie. Z drugiej strony zaznaczył, że nie wystarczą same zasady, ale potrzeba konkretnych przykładów, scenariuszy i banków dylematów etycznych, na których można się oprzeć i nauczyć w sposób konkretny i praktyczny. Glenn Collins podkreślił, że w ACCA istnieje system indywidualnego wsparcia dla członków mających problemy z kwestiami z pogranicza etyki i praktyki zawodowej i że porady są udzielane w sposób zapewniający poufność. Richard Fleck stwierdził, że nieetyczna presja zwykle pojawia się „jak grom z jasnego nieba", dlatego księgowi nie uczą się w codziennej praktyce zawodowej, jak sobie z nią poradzić, w związku z tym konieczne jest wprowadzenie modułów edukacyjnych dla księgowych, dotyczących tej problematyki, a także niezbędne jest innego rodzaju wsparcie i doradztwo. Dyskutanci podkreślali również, że ważny jest kod kulturowy jako przeciwwaga dla nieetycznych zachowań; przy czym kultura etyki zawodowej nie może być narzucana z góry, ale wbudowana w podstawy danej firmy i rozprzestrzeniona na wszystkie jej obszary.

Prezentacja raportu spotkała się dużym zainteresowaniem i otrzymała wsparcie od pochodzącego z Portugalii przedstawiciela Parlamentu Europejskiego Manuela Dos Stanots z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Uznano, że ankieta w sprawie nacisków na księgowych powinna zostać przeprowadzona w wymiarze globalnym, aby jej wyniki mogły zobrazować tendencje i prawidłowości, jakie w tym obszarze zachodzą na całym świecie.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE