OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego za rok 2015 - SKwP

Szanowni Państwo,

            Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do złożenia oferty na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych Polsce za rok obrotowy 2015 w trybie art.64 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Sprawozdanie łączne obejmuje swoim zakresem sprawozdania roczne Biura Zarządu Głównego, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz 26 oddziałów okręgowych.

Przewidywany termin wykonania usługi do dnia 30.04.2016r.

Oferty prosimy składać do dnia 31.10.2015 r. Prosimy o przedstawienie w przesyłanych ofertach, oprócz Państwa danych identyfikujących (zawartych we wpisie do KRS), informacji na temat posiadanego doświadczenia w dziedzinie badań sprawozdań finansowych, a także portfela klientów. Prosimy również o zaproponowanie przybliżonych terminów, w których odbywać się będzie wyżej wymienione badanie.

Ostateczny wybór oferty nastąpi do dnia 20 grudnia 2015 r. 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE