OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989r członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Cel i zakres publikacji

Celem „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" jest publikowanie artykułów polskich i zagranicznych autorów, wnoszących znaczący wkład do rozwoju nauki rachunkowości, a także innych tekstów (recenzji, biogramów, komunikatów) utrwalających dorobek środowiska naukowego rachunkowości w Polsce. „ZTR" stanowią płaszczyznę prezentacji koncepcji, analiz i wyników badań naukowych dotyczących historycznych i bieżących rozwiązań w zakresie teorii, dydaktyki i praktyki rachunkowości.

Publikacje w „ZTR" są zamieszczane w następujących działach tematycznych:

I. Myśliciele rachunkowości. Z historii rachunkowości
II. Nauka
III. Dydaktyka
IV. Ze współpracy z zagranicą
V. Referaty na ogólnopolskie konferencje Katedr Rachunkowości
VI. Komunikaty
VII. Recenzje
VIII. Z życia studenckich kół naukowych rachunkowości
IX. Biogramy polskich myślicieli rachunkowości
X. Sprawozdania z konferencji
XI. Informacje o konferencjach

Polecamy

  • Kaledarium
  • Księgowi Przyszłości
  • Folder SKwP
  • Etyka zawodowa w rachunkowości
  • Obchody Dnia Księgowego
  • Współpraca

  • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
  • KIBR
  • KSR
  • PTE