OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Czwarta doroczna konferencja w Polsce MSSF - kształtowanie przyszłości

Warszawa, 4 grudnia 2014, Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24

Przedstawiamy skrócony program, będący jedynie zwiastunem zagadnień, które zostaną omówione w czasie konferencji.

Sesja 1 – MSSF: zmiany wprowadzone na rok 2015, czego powinniśmy oczekiwać w przyszłości i co to oznacza dla Polski

•    Philippe Danjou, członek Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB)
•    Anna Sirocka, członek Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR); partner w Ernst& Young
Sesja ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi i zmienionymi MSSF oraz głównymi projektami IASB, a także przeanalizowanie wpływu wprowadzonych zmian na poprawę użyteczności  sprawozdań finansowych.
 
Sesja 2 – Dalsze perspektywy zmian – być o krok do przodu

•    Iwona Nowicka, wykładowca akademicki, Inicjatywa Edukacyjna MSSF, IASB
•    Tomasz Konieczny, członek Komitetu  Standardów Rachunkowości (KSR); partner w PricewaterhouseCoopers

Sesja będzie poświęcona zmianom w wybranych obszarach  MSSF 9 Instrumenty finansowe i możliwym konsekwencjom tych zmian dla sprawozdawczości finansowej w Unii Europejskiej. 

Sesja 3 – Wyzwania związane z wdrażaniem – doświadczenia praktyczne i wyzwania stojące przed sporządzającymi sprawozdania finansowe

•    Ilona Pieczyńska-Czerny, Komisja Nadzoru Finansowego
•    dr hab. Radosław Ignatowski, członek Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR); prof. Uniwersytetu Łódzkiego
•    dr Krzysztof Styczyński, dyrektor, Orange Polska S.A., polska spółka notowana na giełdzie

Sesja będzie miała formę panelu dyskusyjnego na temat problemów związanych z wdrażaniem MSSF zidentyfikowanych na podstawie przykładów wybranych polskich spółek. W tym świetle zostaną omówione zagadnienia jakości sprawozdawczości finansowej i ocena jej stosowania przez różnych interesariuszy, jak również problemy, które mogą pojawić się w konsekwencji wdrożenia MSSF 15 Przychody z umów z klientami.

Udział w konferencji jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Dalsze szczegóły, dotyczące konferencji i programu, zostaną podane w późniejszym terminie.
Prosimy rejestrować się wchodząc na link:

http://fs11.formsite.com/cfrr/form13/index.html

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE