OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Delegacja Municypalnego Biura Nadzoru w Szanghaju

W dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie odbyło się spotkanie z sześcioosobową chińską delegacją  Municypalnego Biura  Nadzoru w Szanghaju. Podczas spotkania Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego, przedstawił  historię Stowarzyszenia, wskazując na jej przełomowe momenty,  zaprezentował najważniejsze obszary działalności SKwP oraz  jego główne zadania i organy. Wraz z dr hab. prof. SGH Ewą Hellich - sekretarzem naukowym Rady Naukowej SKwP,  omówił  zagadnienia związane  z regulacjami i sposobem organizacji w Polsce funkcji audytu zewnętrznego  i wewnętrznego.  Wyjaśniono gościom  kwestie niezależności biegłego rewidenta, nadzoru samorządowego i nadzoru regulatora nad biegłymi rewidentami. Przedstawiono także sposób  kontroli i nadzoru w  jednostkach  finansów publicznych w Polsce , które to zagadnienia stanowiły przedmiot szczególnego zainteresowania delegacji. Goście z Szanghaju zaprosili przedstawicieli władz Stowarzyszenia do złożenia rewizyty  w ich kraju.

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE