OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Forum Controllingu Finansowego

 Pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 19 września 2017 r. w Warszawie odbyło się Forum Controllingu Finansowego, którego cel stanowiło zaprezentowanie nowego, świeżego spojrzenia na pracę strategicznego dla firmy działu jakim jest controlling. Działy controllingu skupiają bowiem istotne dane potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji w firmie.
W programie jednodniowego spotkania odbyły się prelekcje oraz  3 sesje równoległe. Udział w forum był okazją by spojrzeć na pracę własnego departamentu z perspektywy doświadczeń prelegentów i pozostałych uczestników.

W programie m. in.:

• najnowsze trendy i wyzwania stojące przed działami controllingu
• zmiany podatkowe z punktu widzenia controllingu: VAT, JPK, analiza porównawcza w zakresie cen transferowych
• pro-aktywne przewidywanie zdarzeń ekonomicznych w firmie
• wewnętrzne działania antykorupcyjne, antyfraudowe i etyka biznesowa
• konsolidacja sprawozdań finansowych
• KPI na użytek controllingu
• budżetowanie – pułapki, trudności, ocena realizacji budżetu

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE