OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna jest jednym z organów naczelnych  władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Składa się z pięciu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Komisja wybiera ze swojego składu  przewodniczącego i jego zastępcę.

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019 - 2022

1.    Ewa Komorowska – przewodnicząca
2.    Bożena Pustelnik – zastępca przewodniczącej
3.    Agnieszka Czarnecka – członek
4.    Jerzy Dopierała – członek
5.    Władysław Lis – członek
6.    Jadwiga Szafraniec – członek
7.    Aleksandra Trawińska – członek

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Udziela także pomocy okręgowym komisjom  rewizyjnym  przy wykonywaniu ich działań kontrolnych.

Szczegółowe  postanowienia dotyczące działania komisji rewizyjnych   określa Krajowy Zjazd Delegatów w  Regulaminie pracy komisji rewizyjnych.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE