OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Główny Sąd Koleżeński

Główny Sąd Koleżeński jest jednym z organów naczelnych władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Składa się z siedmiu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Sąd wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2019 - 2022

1. Waldemar Molenda - przewodniczący
2. Małgorzata Trentowska - zastępca przewodniczącej
3. Ewa Skórzewska - sekretarz
4. Elżbieta Bochenek - członek
5. Kubiak Damian - członek
6. Łopacki Jerzy - członek
7. Mazur Marek - członek

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie.

Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin działania sądów koleżeńskich, uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE