OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

II FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Szczególne zasady rachunkowości budżetowej po zmianach

Trzydniowa, ogólnopolska konferencja służb finansowo-księgowych sfery budżetowej odbędzie się w dniach 18-20 maja 2011 r. w Centrum Kongresowym Warszawianka Hotel Wellness & SPA, w Jachrance k. Warszawy,

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest patronem konferencji. Patronatu udzieliły także: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, a patronatu medialnego - Serwis Samorządowy PAP i miesięcznik „Kadra Kierownicza w Administracji".

Patronat honorowy nad konferencją objął przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, a wśród gości specjalnych znajdują się m.in.: dr Marta Postuła - dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, Lucyna Hanus - prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty - przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Tegoroczna edycja FORUM poświęcona będzie nowym zasadom rachunkowości budżetowej, wynikającym m.in. z rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. Szczegółowo omówione zostaną m.in.: nowe metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakładowy plan kont z uwzględnieniem nowych zasad ewidencji księgowej, sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach, a także zagadnienia związane z rachunkowością środków unijnych, kontrolą zarządczą w jednostce oraz naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Praktyczny charakter FORUM ma odzwierciedlenie w formule spotkań: są to wykłady z wyodrębnionym czasem na zadawanie pytań prowadzącym oraz warsztaty prowadzone w mniej licznych grupach, umożliwiające omówienie konkretnych przykładów i problemów.

Prelegentami podczas II FORUM będą najlepsi specjaliści z dziedziny prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, w tym przedstawiciele Ministerstwa Finansów i regionalnych izb obrachunkowych oraz osoby zajmujące wysokie stanowiska w instytucjach samorządowych.

Organizator FORUM - redakcja miesięcznika „Finanse Publiczne" - zaprasza do udziału przede wszystkim: księgowych i skarbników jsfp, naczelników wydziałów kontroli oraz audytorów, sekretarzy i kierowników jednostek, a także radców prawnych obsługujących jsfp.

Szczegółowe informacje: http://www.forum.finansepubliczne.pl/

Zgłoszenie udziału:

tel. (+71) 798 48 40

faks (+71) 798 48 48

e-mail: forum@finansepubliczne.pl

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE