OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

IV Forum Rachunkowości w SGH „Narracja w sprawozdawczości – wyzwania i obawy”

W IV Forum, zorganizowanym przez Instytut Rachunkowości SGH pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, uczestniczyło ok. 100 osób. Tematem wiodącym była "Narracja w sprawozdawczości - wyzwania i obawy". Podczas forum odbyły się dwa panele: I – „Raportowanie narracyjne” w nauce i regulacjach prawnych; II – „Raportowanie narracyjne” w praktyce, a następnie burza mózgów z udziałem uczestników pod hasłem „Wyzwania i obawy”. Konferencje zakończyły rekomendacje dla nauki i praktyki.

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE