OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Jubileusz 60-lecia Serbskiego Stowarzyszenia Księgowych I Audytorów (SAAA)

Na jubileusz przybyli dziekani i profesorowie fakultetów ekonomicznych z serbskich uniwersytetów z Belgradu, Nisz, Suboticy, Pristiny, Bania Luki oraz z uczelni prywatnych. Obecni byli także przedstawiciele organów państwowych niższego szczebla i serbskiego banku.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. Aldona Kamela-Sowińska – członek Zarządu Głównego i przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP. Wśród gości zagranicznych byli przedstawiciel brytyjskiego ICAEW oraz reprezentanci organizacji księgowych i audytorskich z krajów bałkańskich min.: Grecji, Albanii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Serbii przez chór i krótkim koncertem. Następnie honorowy przewodniczący SAAA powitał gości, a dr Pero Škobic – sekretarz generalny SAAA wygłosił przemówienie, przedstawiając istotne momenty z 60-letniej historii organizacji. Kilka słów poświęcił celom na przyszłość. Zaprezentowano także 20 min. film, pokazujący ludzi SAAA i opinie o samej organizacji. Po projekcji głos zabierali goście. Jako pierwszy wystąpił  Radoslav Sretenovic – prezydent Urzędu Generalnego Audytora Serbii, a następnie przedstawiciel organu rządowego. Jako trzecia i jedyna przedstawicielka organizacji zagranicznych głos zabrała prof. Aldona Kamela-Sowińska, odczytując również list gratulacyjny od Prezesa SKwP i wręczając okolicznościową tablicę upamiętniającą jubileusz.

Podczas uroczystości uhonorowano ok. 120 osób, którym wręczono medale i dyplomy związane z jubileuszem.

Prof. Aldona Kamela-Sowińska spotkała się w siedzibie SAAA z dr. Pero Škobic, któremu przekazała polską i serbską kopię porozumienia zawartego 40 lat temu między SKwP i poprzednikiem SAAA. W czasie spotkania dyskutowano o certyfikacji zawodu księgowego i osiągnięciach SAAA w tym obszarze oraz o sposobach przyciągnięcia nowych członków do organizacji.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE