OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Komisja Biur Rachunkowych

Komisja Biur Rachunkowych jest komisja stałą Zarządu Głównego powołaną uchwałą nr 778/21/2011 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych z dnia 24 października 2011 r.

Skład Komisji Biur Rachunkowych w kadencji 2015-2018

Jerzy Koniecki

przewodniczący

Anna Socha

wiceprzewodnicząca

Urszula Prochwicz

sekretarz

Henryk Cieplik

członek

Małgorzata Kadłubaj

członek

Leszek Lewandowicz

członek

Tomasz Talar 

członek

Komisja działa zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na podstawie Regulaminu działania Komisji Biur Rachunkowych.

Celem działania Komisji jest:

1) rozpoznawanie i formułowanie potrzeb środowiska zawodowego biur rachunkowych zgodnych z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia,

2) inspirowanie przedsięwzięć służących aktywnej działalności jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia na rzecz środowiska zawodowego biur rachunkowych,

3) podejmowanie inicjatyw na rzecz upowszechniania działalności Stowarzyszenia w środowisku zawodowym biur rachunkowych.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE