OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Konferencja, otwierająca debatę społeczną nad modelem Krajowych Ram Kwalifikacji

 

Konferencja, otwierająca debatę społeczną nad modelem Krajowych Ram Kwalifikacji w ramach projektu systemowego „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji" realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, odbyła się 8 listopada 2010 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.


Spójny system opisywania i potwierdzania kwalifikacji, zdobywanych na różnych poziomach kształcenia w istotny sposób wpłynie na nowoczesny system edukacji oraz rynki pracy zarówno krajowe, jak i europejskie. Zmiana ta będzie dotyczyła wszystkich: pracowników, pracodawców, nauczycieli i uczących się - bez względu na wiek. Dlatego do debaty zaproszono przedstawicieli wszystkich grup zawodowych i zainteresowanych środowisk.

 

O wadze problemu mówiła Katarzyna Hall - minister edukacji narodowej, która na konferencję przybyła wraz z czterema podsekretarzami stanu. Konferencja zgromadziła około 180 osób. Zespół Krajowych Ram Kwalifikacji zaprosił do udziału w spotkaniu przedstawicieli ministerstw i systemów oświaty, pracodawców, związkowców, stowarzyszeń rodziców i organizacji pozarządowych. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które jest interesariuszem KRK i społecznym partnerem Instytutu Badań Edukacyjnych przy tym projekcie.

 

Na konferencji swoje wystąpienia mieli również: Carlo Scatoli z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury UE oraz Michael Schopf - ekspert DQR (Niemieckich Ram Kwalifikacji.

więcej informacji na tej stronie

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE