OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Konferencja: Raportowanie niefinansowe w Polsce

Konferencja odbędzie się 28 czerwca 2016 r. w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, Sala Kinowa – wejście od ul. Wspólnej. Raportowanie niefinansowe jest ostatnio często dyskutowanym w Polsce tematem m.in. za sprawą dyrektywy 2014/95/UE dotyczącej ujawniania przez niektóre duże spółki oraz grupy informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Pomocnym w wypełnieniu tego obowiązku sprawozdawczości może być standard raportowania wypracowany przez międzynarodową organizację Global Reporting Initiative. Standard GRI G4 jest bowiem najbardziej popularnym wzorem raportowania niefinansowego. Dostępność tego standardu w języku polskim będzie dużą pomocą dla firm przystępujących do opracowania raportów niefinansowych. Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z CSRinfo. Partnerami tłumaczenia GRI G4 na język polski są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Deloitte, Provident Polska S.A. oraz Grupa Lotos S.A.
Rejestracja poprzez FORMULARZ ONLINE .

Program

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.10 – 10.30 Otwarcie konferencji

 • Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

10.30 – 10.45 Partnerstwo na rzecz tłumaczenia standardu Global Reporting Initiative G4 na język polski. W czym standard GRI może pomóc raportującym organizacjom?

 • Liliana Anam, Menedżer Zarządzający CSRinfo

10.45 – 11.00 Raportowanie niefinansowe w Polsce – status transpozycji dyrektywy 2014/95/UE

 • Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów

11.00 – 11.30 Czy polskie firmy są gotowe na raportowanie danych niefinansowych wymaganych przez unijną dyrektywę 2014/95/UE?

 • Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 • Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • Liliana Anam, Menedżer Zarządzający CSRinfo
 • Panel poprowadzi: Przemysław Pohrybieniuk, Dyrektor zarządzający ACCA w Polsce i Krajach Bałtyckich

11.30 – 11.50 Raportowanie niefinansowe na świecie – doświadczenia Global Reporting Initiative

 • Shivani Rajpal, Manager Training & Coaching Programs, Global Reporting Initiative

11.50 – 13.00 Raportowanie według standardu GRI w praktyce – polskie doświadczenia i perspektywy

 • Ewa Albińska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider Zespołu ds. zrównoważonego Rozwoju w Polsce
  i Europie Środkowej
 • Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, Grupa LOTOS
 • Roman Jamiołkowski, Dyrektor Departamentu Relacji Zewnętrznych, Provident

13.00 – 13.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE