OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Konkurs Kronenberga – Nagroda Banku Handlowego w Warszawie

Kolejna XXI edycja (2014/2015) konkursu Fundacji Kronenberga o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA, za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów rozpoczęła się 20 listopada 2014 r. Nagroda przyznawana jest za opracowania (indywidualne lub zespołowe) napisane po 20 listopada 2012 roku. Wysokość nagrody wynosi 50 000 zł.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać, mające siedzibę w Polsce, uczelnie i instytuty o profilu ekonomicznym, banki i instytucje samorządu gospodarczego, wydawnictwa ekonomiczne oraz członkowie Jury. Podstawą rozstrzygnięcia konkursu będzie decyzja Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Urszuli Grzelońskiej. Ogłoszenie wyników nastąpi jesienią 2015 r.

Prace w 4 egzemplarzach wraz z notką biograficzną autora pracy należy przesyłać do 27 marca 2015 r. na adres sekretariatu konkursu

ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa

Regulamin konkursu na www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6159.htm

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE