OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

W dniu 6 lipca 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP, przy ul. Górnośląskiej 5 w Warszawie  odbyło się uroczyste wręczenie nagród  XL edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości:

im. prof. dr hab. Stanisława Skrzywana za 3 prace habilitacyjne,

wśród prac doktorskich:

- 1 nagrody pierwszego stopnia

- 1 nagrody drugiego stopnia

- 2 nagród trzeciego stopnia,

wśród prac magisterskich:

- 1 nagrody pierwszego stopnia

- 1 nagrody drugiego stopnia

- 7 nagród trzeciego stopnia

- 5 wyróżnień w formie dyplomu,

wśród prac dyplomowych:

- 2 wyróżnień w formie dyplomu.

 

Nagrody wręczali: prezes Zarządu Głównego SKwP prof. Zbigniew Messner, Przewodniczący Rady Naukowej SKwP prof. Zbigniew Luty oraz Przewodnicząca Kapituły Konkursu prof. Maria Gmytrasiewicz.

Komunikat zawierający szczegółowe informacje dotyczące przyznania nagród ukaże się na łamach czasopisma „Rachunkowość"

[ G A L E R I A ]


Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE