OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Kontakt

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

Sekretariat: 22 583 49 30, e-mail: sekretariat@skwp.pl

Dział szkoleń: 22 745 04 35, 22 521 32 93, 22 521 32 94,

Dział wydawnictw: 22 521 32 80, 22 521 32 81, 22 521 32 82,

Dział prezydialny: 22 583 49 45, 22 583 49 46, 22 583 49 47,

Rzecznik prasowy: 22 583 49 41, 662 040 041

Dział współpracy krajowej i zagranicznej: 22 583 49 38, 583 49 48,

Dział finansowo-księgowy: 22 583 49 36, 22 583 49 37, 22 583 49 32,

Dział organizacyjny: 22 583 49 42, 22 583 49 43

Informatyk: 22 583 49 55

Recepcja: 22 622 77 39, 22 622 77 40, 22 583 49 50

Faks: 22 622 77 81

Polecamy

  • Kaledarium
  • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
  • Filmy
  • Folder SKwP
  • Obchody Dnia Księgowego
  • Współpraca

  • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
  • PIBR
  • KSR
  • PTE