Oddziały







Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Kształtowanie przyszłości – IV Doroczna Konferencja MSSF

Pierwsza sesja dotyczyła zmian w MSSF w 2015 r. i ich potencjalnego wpływu na polskie sprawozdania finansowe. O najważniejszych projektach i ich skutkach mówili: Philippe Danjou – członek Zarządu Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Sebastian Harushimana – starszy manager Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz Anna Sirocka – członek polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR). Sesję moderował Henri Fortin – szef CFRR.

W drugiej sesji prelegenci skupili się na zmianach w MSSF 9 Instrumenty finansowe. Iwona Nowicka z IASB podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą na temat rachunkowości zabezpieczeń, a Tomasz Konieczny – członek KSR i partner w PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) wygłosił prezentację na temat utraty wartości i oczekiwanych strat kredytowych. Sesję moderowała Aneta Wilk-Łyś z CFRR.

Po przerwie obiadowej z prezentacją na temat badań naukowych nad wdrażaniem MSSF wystąpili dr Marcin Kędzior i dr Konrad Grabiński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ostatniej sesji, poświęconej problemom zastosowania MSSF w praktyce, głos zabrali: Ilona Pieczyńska-Czerny z Komisji Nadzoru Finansowego, dr hab. Radosław Ignatowski z KSR oraz dr Krzysztof Styczyński z Orange Polska S.A. Sesję moderował Waldemar Majek z CFRR.

Na zakończenie Henri Fortin podziękował organizatorom, uczestnikom i prelegentom oraz wyraził nadzieję na spotkanie za rok.

Na konferencji gościło ok. 150 uczestników, byli wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Finansów, biznesu i środowiska akademickiego, a także delegacje z zagranicy. Wszystkie sesje spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród uczestników. Wygłoszone referaty prezentowały wysoki poziom merytoryczny. Nie zabrakło również ożywionych dyskusji i pytań ze strony publiczności. Sukces IV Dorocznej Konferencji MSSF w Polsce potwierdza potrzebę zorganizowania kolejnej edycji tego wydarzenia.


Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE