OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

List akredytacyjny SKwP dla biur rachunkowych

Przez list akredytacyjny, przyznawany przez Zarząd Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, rozumie się dokument poświadczający spełnianie przez dane biuro rachunkowe, funkcjonujące na terenie działania oddziału okręgowego, określonych wymogów, w tym w szczególności odbycie przez odpowiednią liczbę osób w nim zatrudnionych szkoleń zawodowych, mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz działanie zgodne z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości. List akredytacyjny przyznawany jest na okres jednego roku.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem oraz szczegółowymi zasadami przyznawania listu akredytacyjnego.

zasady przyznawania listu akredytacyjnego

wniosek

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium
  • Raport AK17
  • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
  • Filmy
  • Folder SKwP
  • Obchody Dnia Księgowego
  • Współpraca

  • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
  • PIBR
  • KSR
  • PTE