OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Małe i średnie firmy muszą współpracować z międzynarodowymi korporacjami, aby realizować swoje ambicje

Małe i średnie firmy są dobre w tym, co robią, na przykład wytwarzają dobre produkty i dostarczają wysokiej jakości usługi. Ale dużo gorzej radzą sobie z innymi niezbędnymi aspektami każdego biznesu, takimi jak marketing, innowacje, zwiększanie wydajności i korzystanie z ekonomii skali. Ponadto, głównym wyzwaniem dla MŚP jest przejście od małej wielkości firmy do średniej i dużej – wiele firm nie jest w stanie przejść takiej transformacji.
W wielu gospodarkach małe i średnie przedsiębiorstwa nie dostrzegają potencjału we współpracy z korporacjami. Zazwyczaj swoją drogę do sukcesu i rozwoju upatrują w eksporcie na odległe rynki. Tam jednak będą musiały konkurować z firmami, które mają dużą przewagę w postaci większej skali i niższych kosztów stałych. Tak naprawdę warto rozejrzeć się dookoła siebie zamiast poszukiwać nowych rynków na drugim końcu świata. Małe firmy mogą odnosić znaczące korzyści ze współpracy z korporacjami, działającymi w tym samym kraju.
Raport Stowarzyszenia Biegłych Księgowych Irlandii (CPA Ireland) zatytułowany “Wytyczanie ścieżki rozwoju – czyli czego irlandzkie MŚP mogą nauczyć się od międzynarodowych korporacji” wskazuje, że współpraca pomiędzy MŚP a wielonarodowymi korporacjami może być bardzo owocna. Działalność tych korporacji na globalną skalę oznacza, że duża część rynku jest w ogóle niedostępna dla małych i średnich firm działających lokalnie. Jednak prawdziwa wartość korporacji przejawia się w tym, że są one globalnymi liderami – nie tylko w poszczególnych branżach, ale w ogóle w tym, w jaki sposób prowadzą biznes. Dążą one do osiągnięcia najwyższej klasy standardów w każdym aspekcie: rozwoju kadr, innowacjach, marketingu, relacjach z klientami i podstawowych procesach biznesowych.
Duże firmy mają odpowiednie procesy, dzięki którym mierzą efektywność wszystkich swoich działań. Dla małych firm jest to często nie do pomyślenia, a warto, aby wdrożyły podobne narzędzia. Jak wynika z raportu, duże firmy czują znaczenie swojej roli w środowisku, dlatego chętne są do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem również z mniejszymi firmami oraz do współpracy z nimi. Małe firmy powinny jednak zachować ostrożność przy podpisywaniu umów z wielkimi korporacjami, ponieważ taki zleceniodawca często absorbuje bardzo dużo czasu, przez co mała firma może narazić się na stratę swoich stałych klientów.
Opracowanie i tłumaczenie: Dział współpracy z zagranicą SKwP, na podstawie artykułu Gail McEvoy „SMEs Must Look to Multinational Neighbors to Realize Growth Ambitions” w: IFAC Global Knowledge Gateway

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE