OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Międzynarodowa Platforma Doradców Podatkowych

Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (Deutscher Steuerberaterverband – DStV).
Sieć Doradców Podatkowych umożliwia zainteresowanym stronom (doradcom podatkowym, księgowym, biegłym rewidentom) rejestrowanie swoich firm poprzez zamieszczenie logo, określenie rodzaju poszukiwanej współpracy, usług, języka oraz innych umiejętności, które kwalifikują się do współpracy międzynarodowej.
System opiera się na już funkcjonującej wyszukiwarce doradców podatkowych DStV, która koncentruje się na niemieckim rynku i obecnie obejmuje ponad 15 000 biur podatkowych. W ramach Sieci Doradców Podatkowych międzynarodowe i niemieckie firmy zostaną powiązane w obrębie tej samej bazy danych. Tak więc niemieccy doradcy podatkowi będą mogli szukać partnerów za granicą, a międzynarodowe firmy zainteresowane współpracą z niemieckimi kolegami mogą skorzystać z obszernej bazy danych niemieckich doradców podatkowych.
Obecnie baza doradców podatkowych odnotowuje ponad 6.400 odwiedzin miesięcznie. Każdego dnia ponad 10 osób poszukuje wyłącznie partnerów do współpracy zagranicą. Wraz z uruchomieniem Sieci Doradców Podatkowych spodziewamy się znaczącego wzrostu liczby użytkowników, poszukujących międzynarodowych kontaktów.
DStV koncentruje się w szczególności na małych i średnich firmach księgowych i podatkowych, dlatego Sieć Doradców Podatkowych będzie wspierać te firmy w rozszerzaniu ich działalności transgranicznej. Sieć Doradców Podatkowych jest zdecentralizowana i międzynarodowa. Stanowi narzędzie dygitalizacji, które pomoże małym firmom pokonać niektóre z wyzwań, jakie tradycyjnie stoją przed nimi w porównaniu z dużymi podmiotami.

Sieć Doradców Podatkowych jest dostępna pod adresem:
www.tax-adviser-network.com

Zainteresowane firmy i praktycy mogą rejestrować się bezpłatnie.

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE