OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Międzynarodowe porozumienie księgowych

Z inicjatywy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w pierwszym dniu II Kongresu Polskiej Rachunkowości – 5 czerwca 2017 r., w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, zostało podpisane wielostronne porozumienie o współpracy między organizacjami zawodowych księgowych z następujących krajów:
 - Estonii – Stowarzyszenie Estońskich Księgowych
 - Gruzji – Gruzińska Federacja Zawodowych Księgowych i Audytorów
 - Litwy – Litewska Federacja Stowarzyszeń Księgowych
 - Łotwy – Łotewskie Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów
 - Niemiec – Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych
 - Polski – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 - Republiki Serbskiej – Stowarzyszenie Księgowych i Audytorów Republiki Serbskiej
 - Ukrainy – Ukraińska Federacja Zawodowych Księgowych i Audytorów.
Porozumienie dotyczy współpracy w następujących  obszarach:  informowania o formach działalności prowadzonej przez sygnatariuszy, wymiany i  udostępniania wydawnictw oraz publikacji, organizowania wspólnych  konferencji i wizyt studyjnych, wymiany doświadczeń, przeprowadzania konsultacji i podejmowania  innych inicjatyw służących dobru zawodu księgowego.

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE