OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Miesięcznik „Rachunkowość”

Miesięcznik „Rachunkowość” to od ponad 65 lat miarodajne, aktualne i praktyczne omówienie zagadnień dotyczących:
 • księgowości,
 • podatków,
 • rewizji,
 • finansów.
Pierwszą część każdego numeru stanowi bogaty dział artykułowy czyli przygotowane przez wybitnych fachowców, obszerne omówienie wybranych  zagadnień. Dalej Czytelnik znajdzie kąciki, poświęcone: rachunkowości, podatkowi VAT, podatkom dochodowym oraz ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, które przynoszą odpowiedzi na pytania praktyków, ilustrując zastosowanie przepisów do konkretnych sytuacji. Zamieszczamy także dział aktualności gdzie przedstawiamy najnowsze orzecznictwo podatkowe, interpretacje ZUS a także ważne dla księgowych zmiany w prawie. Ostatnia część numeru to informacje ze środowiska księgowych – wywiady, wymiana doświadczeń, sprawozdania z ciekawych wydarzeń, omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia księgowych w Polsce, recenzje książek.

W ramach prenumeraty nasi Czytelnicy otrzymują dodatkowo:
• wydawane raz na kwartał publikacje książkowe (w 2014 r. to m.in. „Podatki 2014 – Zmiany w VAT, CIT, PIT”, „ABC płatnika składek ZUS”),
• dołączane do miesięcznika „Rachunkowość" dodatki specjalne (m. in. kalendarium terminów podatkowych, kalendarium obowiązków wobec ZUS, sektorowe wskaźniki finansowe)
• „Audytor" - kwartalnik redagowany przy współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów oraz „Świat Księgowych" - kwartalnik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
• możliwość bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, ubezpieczeń, prawa pracy, rachunkowości opracowywanych przez uznanych ekspertów,
• zniżki na szkolenia i kursy organizowane przez współpracujące z nami firmy szkoleniowe,
•  atrakcyjne promocje i rabaty na pozostałe nasze publikacje.

Prenumerując miesięcznik „Rachunkowość" nasi Czytelnicy są zawsze na bieżąco z przepisami, zmianami ustaw, interpretacjami Urzędów Skarbowych, wyrokami Sądów Administracyjnych.

Wszystkie informacje o naszych publikacjach, a także wiadomości branżowe można znaleźć na stronie www.rachunkowosc.com.pl,
na facebook.com/miesiecznik.rachunkowosc oraz w newsletterze.

Informacje dodatkowe:
CENA W ROKU 2015
1 egzemplarz prenumerata roczna prenumerata półroczna prenumerata kwartalna
48,00 zł 576,00 zł 288,00 zł 144,00 zł

Liczba wydań w roku : 12
ISSN 0481-5475

Nad poziomem merytorycznym miesięcznika „Rachunkowość” oraz jego sprawnym ukazywaniem się czuwa Redakcja oraz Komisja programowa w składzie:

Komitet Redakcyjny miesięcznika „Rachunkowość”:

 • Anna Koleśnik
 • Zdzisław Fedak
 • Edward Kosakowski
 • Antoni Kwasiborski
 • Daria Masłowska
 • Róża Sokołowska

Kontakt z Redakcją: redakcja@rachunkowosc.com.pl

Komisja programowa miesięcznika „Rachunkowość”
 • prof. dr hab. Sławomir Sojak - przewodniczący
 • dr Teresa Cebrowska
 • mgr Joanna Dadacz
 • mgr Józef Dudek
 • dr Władysław Fałowski
 • mgr Ewa Jakubczyk-Cały
 • mgr Edward Kosakowski
 • mgr Józef Król
 • dr Danuta Krzywda
 • dr Renata Sochacka
 • prof. dr hab. Krystyna Świderska
 • mgr Franciszek Wala
 • dr Jolanta Wiśniewska

Reklama i ogłoszenia

·         Bartosz Szczepański  -  reklama@rachunkowosc.com.pl

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE