OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Motywacja dla unijnej przedsiębiorczości

Dużo uwagi poświęcono dostępowi małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do możliwości rozwoju i przezwyciężania trudności, na jakie napotykają w trakcie swej działalności. Co istotne, autorzy dokumentu podkreślają, że zarówno przedstawiciele wolnych zawodów, jak i indywidualni przedsiębiorcy powinni być traktowani przez decydentów politycznych jak konkretne podmioty, ponieważ o ich specyfice decyduje wiele czynników otoczenia, w którym prowadzą działalność.

Treść prezentowanego dokumentu obejmuje trzy filary działania:

I - Szkolenia przedsiębiorców, wspierające tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

II - Tworzenie środowiska, w którym przedsiębiorcy mogą dobrze prosperować i rozwijać się

Realizacja założeń ma odbywać się w następujących kluczowych obszarach:

 • dostęp do finansowania,
 • wspieranie przedsiębiorców na decydujących etapach cyklu życia i wzrostu przedsiębiorstwa,
 • otwieranie nowych możliwości biznesowych w epoce cyfrowej,
 • przenoszenie własności przedsiębiorstw,
 • procedury upadłościowe i druga szansa dla uczciwych przedsiębiorców,
 • redukcja obciążeń regulacyjnych.

III - Wzory do naśladowania i docieranie do określonych grup

Jak zaznaczono w dokumencie, „(...) w Europie musi dokonać się gruntowna, daleko idąca zmiana kulturowa". W związku z tym znaczenia nabiera wieloaspektowe spojrzenie na kwestię poprawy sytuacji różnych grup społecznych Wspólnoty, tj. młodych ludzi, kobiet, emigrantów, osób starszych i bezrobotnych.

 

dokument w j. polskim

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:PL:PDF

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE