OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Nagrody wręczone

Witając laureatów i przybyłych gości, Franciszek Wala – prezes zarządu Głównego SKwP, przywołał postać prof. Stanisława Skrzywana, który w czasie pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Naukowej SKwP zainicjował praktykę nagradzania najlepszych prac naukowych z rachunkowości. – Składam wszystkim laureatom serdeczne gratulacje i wyrazy szacunku za wniesiony trud w przygotowanie prac – powiedział.
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty – przewodniczący Rady Naukowej, zaznaczył, m.in. – Stowarzyszenie, będąc organizacją zawodową praktyków rachunkowości, posiada Radę Naukową. Jest to ewenement na skalę europejską. Rada Naukowa pracuje nad kształtem nauczania rachunkowości i od ponad pół wieku organizuje konkurs na najlepsze prace z rachunkowości. W ten sposób nauka przenika się z praktyką.
Prof. dr hab. Gertruda Świderska – przewodnicząca Kapituły konkursu po przeczytaniu listy nagrodzonych autorów i tematów ich prac, pogratulowała wszystkim laureatom. W tegorocznej edycji konkursu najwięcej prac zostało zgłoszonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 10 (w tym 3 doktorskie, 6 magisterskich i 1 dyplomowa) i Uniwersytet Łódzki – też 10 (5 magisterskich i 5 dyplomowych). Reprezentowane również były uczelnie: Uniwersytet Szczeciński (6 prac), Uniwersytet Warszawski (5), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (4), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (3), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (1), Uniwersytet Gdański w Sopocie (1) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (1).
Prof. Zbigniew Luty podziękował członkom Kapituły konkursu za pracę i poświęcony czas oraz prezesowi Stowarzyszenia za ufundowanie przez SKwP nagród w konkursie. – Dziękuję recenzentom za włożoną pracę. Za rok kolejna odsłona konkursu. Może w następnych edycjach powtórzą się nazwiska tegorocznych laureatów, jeśli będą kontynuowali naukę związaną z rachunkowością, czego im serdecznie życzę – powiedział na zakończenie przewodniczący Rady Naukowej.
W imieniu promotorów laureatom podziękowała dr Małgorzata Winter z Uniwersytetu Warszawskiego. – Prace nagrodzone to prace, przy których promotor ma najmniej pracy – stwierdziła. – Najwięcej wysiłku wymagają prace „trójkowe”.
(lista laureatów XLVII edycja konkursu)

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE