OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Nietypowe posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości

List gratulacyjny odczytała dr Dorota Podedworna-Tarnowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w którym m.in. nawiązała do pracy Jubilata na rzecz komitetu, którego członkiem jest od początku jego istnienia.
„ (...) Zakończenie pracy w Ministerstwie Finansów nie oznaczało więc przerwania współpracy z resortem na rzecz rozwoju rachunkowości. W tym miejscu pragnę złożyć na Pana ręce słowa szczególnego podziękowania za trud i poświęcenie wnoszone w prace Komitetu Standardów Rachunkowości, którego członkiem jest Pan od momentu jego powstania. Cieszę się, iż osoba tak wielce zasłużona dla polskiej rachunkowości w dalszym ciągu jest gotowa wspomagać Komitet w jego działaniach mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości. Pana szerokie horyzonty i praktyczna znajomość tematu stanowią cenny wkład w przedsięwzięcia podejmowane przez KSR. To także dzięki Pana zapałowi i umiejętnościom polskie standardy rachunkowości i stanowiska, opracowywane w ramach Komitetu, zyskują szerokie uznanie nie tylko w kraju, ale także poza granicami naszego państwa.(...)”(więcej )
Jubilat otrzymał mnóstwo serdecznych życzeń, list gratulacyjny, grafikę ze swoją podobizną i wierszem oraz obraz mądrej sowy.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE