OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Nowa organizacja techników księgowych w Europie

Międzynarodowa Federacja Techników Księgowych (International Federation of Bookkeepers - IFOB) została zawiązana 27 września 2017 r. w Brukseli.  Na stanowisko prezesa wybrano Garry'ego Cartera, prezesa ICB Global w Wielkiej Brytanii, sekretarzem został Markus Lemmerer z Austrii.  

Główne cele  IFOB to:
 • harmonizacja ram prawnych dla zawodu księgowości, aby zapewnić otwarty i konkurencyjny rynek,
 • ustanowienie standardów jakości w celu zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorstwom,
 • koordynowanie działań międzynarodowych, aby sprostać nowym wyzwaniom stojącym przed zawodem księgowych  i wykorzystywać możliwości digitalizacji.

Przedstawicielki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wzięły udział w spotkaniu założycielskim IFOB w charakterze obserwatorów.

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE