Szczegóły szkolenia

Nowe rozporządzenie obowiązujące od 01 marca 2013r. w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych

Plan   szkolenia

I. Podstawa prawna.

1. Podstawowe akty prawne regulujące problematykę podróży służbowych.

2. Podróż służbowa a oddelegowanie do pracy.

3. Jakie należności przysługują pracownikowi z tytułu podróży służbowej.

II. Dieta w podróży służbowej krajowej.

1. Ile wynosi dieta krajowa i jak ją ustalić.

2. Kiedy przysługuje dieta a kiedy nie i kiedy należy ją pomniejszyć.

3. Wysokość diety a rachunek za nocleg.

III. Dieta w podróży służbowej zagranicznej.

1. Wysokość diety według nowych przepisów.

2. Jak prawidłowo ustalić dietę w podróży służbowej zagranicznej.

3. Zapewnienie nieodpłatnego wyżywienia a prawo do diety.

IV. Koszty przejazdu w podróży krajowej i zagranicznej.

1. Rozliczanie kosztów przejazdu na podstawie dokumentów i oświadczeń.

2. Koszty przejazdów lokalnych.

3. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów.

V. Koszty noclegu w podróży krajowej i zagranicznej.

1. Rozliczanie noclegów na podstawie faktur, rachunków i oświadczeń.

2.  Rozliczanie ryczałtowe.

VI. Inne udokumentowane wydatki w podróży krajowej i zagranicznej (opłaty parkingowe, za autostrady, bilety wstępu na targi, wystawy itp.).

VII. Jak wyliczyć czas trwania podróży zagranicznej.

1. Czas trwania zagranicznej podróży służbowej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Określenie miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

VIII. Pracodawca decyduje o;

1. Jaki środek transportu jest właściwy do odbycia podróży służbowej.

2. Termin delegowania.

3. Wyraźne polecenie wyjazdu jako podróż służbowa.

IX. Wypłata i rozliczanie zaliczki na koszty podróży służbowej.

1. W jakiej walucie wypłaca się zaliczkę.

2. Przeliczanie wydatków i diet z waluty obcej na walutę krajową.

3. Jakie dokumenty muszą znaleźć się w rozliczeniu podróży służbowej.

X. Wymogi co do zachowania terminów w rozliczaniu podróży służbowych.

1. Wystawienia polecenia wyjazdu służbowego.

2. Rozliczenia podróży służbowej.

3. Wypłaty należności z tytułu podróży służbowej.

XI. Delegacje a podatek dochodowy.

1. W przypadku podróży służbowej pracownika.

2. W przypadku podróży osoby niebędącej pracownikiem.

XII. Kwestia tzw. kilometrówki w 2013r.

 

Wykładowca:  mgr  Janina Napieralska , specjalista w zakresie rachunkowości budżetu

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego  81.

 

Koszt  udziału  1 osoby  w szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi  wynosi  390,00 zł brutto.

Cena
390.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • Zamknięcie Roku 2014
  • Obchody Dnia Księgowego