OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Nowy przewodnik IASB dla mikroprzedsiębiorstw

Specjaliści IASB opracowali projekt praktycznego przewodnika Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSSF dla MŚP) skierowanego do mikroprzedsiębiorstw. Obecnie prace są na etapie ostatecznej wersji projektu, która zostanie przedłożona do weryfikacji Zespołowi Wdrożeniowemu ds. MŚP.

Zakładany termin publikacji w wersji elektronicznej i drukowanej to pierwszy kwartał 2013 r. Przewodnik będzie zawierał tylko te wymogi MSSF dla MŚP, które są niezbędne dla większości mikroprzedsiębiorstw. W przypadku transakcji nieuwzględnionych w dokumencie, jednostkę odsyła się do zapisów MSSF dla MŚP.

W kwestiach regulacyjnych, zawarte w MSSF dla MŚP zasady ujmowania i wyceny aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów, pozostają bez zmian. Ułatwieniem dla jednostek mają być jaśniejsze sformułowania i dodatkowe przykłady, ilustrujące np. sprawozdania finansowe. Mikroprzedsiębiorstwo, spełniające wymogi zawarte w przewodniku, może deklarować przestrzeganie MSSF dla MŚP.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE