OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Obrady IESBA dobiegły końca

W dniach 15-17 czerwca w warszawskim hotelu Sofitel obradowała Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych w Rachunkowości. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Podczas otwarcia obrad zebranych powitali: w imieniu SKwP - wiceprezes Franciszek Wala, w imieniu KIBR - prezes Adam Kęsik.

W trakcie spotkania dyskutowano nad zagadnieniami, dotyczącymi m.in. konfliktu interesów, nieumyślnego naruszenia zasad, a także propozycji zmian postanowień Kodeksu Etyki IFAC. W gronie uczestników znaleźli się zarówno księgowi-praktycy i audytorzy, jak też osoby nieświadczące usług z tych dziedzin. Poza członkami IESBA w obrad udział wzięli doradcy techniczni z całego świata oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Tuż po przyjeździe goście zwiedzili Warszawę i byli zauroczeni przede wszystkim Starym Miastem oraz Łazienkami Królewskimi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się miejsca związane z wydarzeniami rozgrywającymi się w Warszawie w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza z Powstaniem Warszawskim.

Pobyt uświetniła kolacja wydana 15 czerwca w Hotelu Bristol w imieniu prezesa Stowarzyszenia. Zaproszeni mogli poczuć niesamowitą atmosferę tego miejsca, a także nawiązać kontakty z przedstawicielami naszej organizacji. Ken Dakdduk - przewodniczący IESBA, był pełen uznania dla dotychczasowych osiągnięć Stowarzyszenia oraz okazanej gościnności. Wydarzenie to było kolejnym krokiem do zacieśnienia współpracy obu organizacji.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE