OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Okręgowy Zjazd Delegatów

 

Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Odbywa się on w terminie nieprzekraczającym pięciu miesięcy po upływie kadencji organów okręgowych.

 

W Okręgowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym

 • - delegaci wybrani na zebraniach członkowskich
 • - członkowie honorowi Stowarzyszenia należący organizacyjnie do danego oddziału.

Z głosem doradczym mogą brać udział:

 • - członkowie władz oddziału okręgowego,
 • - przedstawiciele władz naczelnych Stowarzyszenia,
 • - zaproszeni goście,
 • - przedstawiciele członków wspierających.

 

Okręgowy Zjazd Delegatów:

          1)  podejmuje uchwały dotyczące zadań i programu działania władz oddziału okręgowego oraz jego jednostek organizacyjnych,

          2)  rozpatruje wnioski przedstawione przez zarząd oddziału okręgowego, jednostki organizacyjne oraz delegatów na okręgowy zjazd, a także przez Zarząd Główny,

          3)  rozpatruje ogólne i finansowe sprawozdania zarządu oddziału okręgowego,

          4)  rozpatruje sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,

          5)  udziela zarządowi oddziału okręgowego, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, absolutorium z jego działalności,

          6)  określa liczbę oraz wybiera członków zarządu oddziału okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,

          7)  wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE