OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Pierwsza wideokonferencja komisji

Udział w posiedzeniu wzięli: Ryszard Gorycki – przewodniczący, sekretarz Zarządu Głównego, Jadwiga Architekt (Łódź), Jerzy Czechowicz (Toruń), Teresa Kamińska (Suwałki), Andrzej Piwowarczyk (Kraków), a także Jolanta Roszczyk (BZGł.). Forma wideokonferencji została pozytywnie przyjęta przez członków komisji i będzie kontynuowana przy kolejnych posiedzeniach.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE