Szczegóły szkolenia

Podatek VAT w 2014r.

Zakres tematyczny:  

Zakres tematyczny:

I.             VAT od samochodów w roku 2014

1.            Regulacje obowiązujące do 31.3.2014

2.            Regulacje obowiązujące od 1.4.2014 r.

 • Definicja samochodu
 • Cel wykorzystania samochodu a zasady odliczania podatku VAT
 • Wyłączenia - wymogi konstrukcyjne samochodu
 • Zasady odliczania VAT od nabycia/najmu/leasingu, od wydatków eksploatacyjnych, paliwa i innych wydatków
 • Dokumentowania sposobu wykorzystania
 • Obowiązki informacyjne/wymóg zgłoszenia/ewidencje

3.            Przepisy przejściowe

4.            Zmiany w innych aktach prawnych

5.            Nowelizacja rozporządzenia

6.            Zmiany w VAT a rozliczenia CIT i PIT

II.            Pozostałe zmiany 2014

1.            Zasady powstania obowiązku podatkowego

 • Zasady powstawania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych, WNT, WDT, import usług, eksport

2.            Zmiany dotyczące podstawy opodatkowania

 • Problematyka kosztów dodatkowych
 • wydatki poniesione w imieniu i na rzecz zleceniodawcy
 • refakturowanie
 • korekta obrotu, sposób rozliczenia faktur korygujących in minus, zmiany rozliczeń i dostawcy i nabywcy, nowe zasady w przypadku braku potwierdzenia odbioru korekty

3.            Nowe zasady odliczenia podatku VAT

 • moment odliczenia
 • dokumenty uprawniające do odliczenia
 • odliczenia z tytułu nabyć krajowych
 • odliczenia w przypadku WNT
 • Odliczenia w przypadku importu usług
 • Rozliczenie faktury korygującej in minus; korekta VAT naliczonego bez faktury korygującej.
 • Przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany.
 • Odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży

4.            Czynności zwolnione z VAT

 • Nowa definicja towarów używanych; dostosowanie zmian do regulacji Dyrektywy, a w szczególności art. 136 Dyrektywy

5.            Pozostałe zmiany

6.            Aktualne problemy praktyczne, analiza orzecznictwa

III.          Projektowane zmiany 2015

1.            Rozszerzenie listy towarów, do której będzie miała zastosowanie tzw. solidarna odpowiedzialność

2.            Zmiany zasad ustalania proporcji; tzw. predefiniowane odliczenie

3.            Zmiany w katalogu zwolnień

4.            Ulga na złe długi a upadłość podatnika

5.            Wprowadzenie limitu transakcji przy stosowaniu odwrotnego obciążenia, wprowadzenie obowiązku raportowania transakcji sprzedaży na zasadzie odwrotnego obciążenia

6.            Inne projektowane zmiany

Rodzaj
Kurs
Cena
300.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
SKwP Oddział Wrocław
Adres
ul. Gen. J.Bema 7-9/1A
Tematyka
Podatki
Liczba godzin
6
Data rozpoczęcia
26-11-2014
Data zakończenia
trwa nabór
Wykładowca
SKwP
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

 • Zamknięcie Roku 2014
 • Obchody Dnia Księgowego