Szczegóły szkolenia

Podatek VAT w 2014r.

Zakres tematyczny:

 1. Samochody w roku 2014

 

A) Przepisy obowiązujące do 31.3.2014

B) Zmiany przepisów od 1.4.2014 r.

 • Definicja samochodu
 • Cel wykorzystania samochodu a zasady odliczania podatku VAT
 • Wyłączenia - wymogi konstrukcyjne samochodu
 • Zasady odliczania VAT od nabycia/najmu/leasingu, od wydatków eksploatacyjnych, paliwa i innych wydatków
 • Dokumentowania sposobu wykorzystania
 • Obowiązki informacyjne/wymóg zgłoszenia/ewidencje

C) Przepisy przejściowe

D) Zmiany w innych aktach prawnych

E) Wpływ zmian w VAT na zasady rozliczeń w podatku CIT i PIT

 

 1. Pozostałe zmiany 2014

A) Nowy termin powstania obowiązku podatkowego

 • Zgodność polskich regulacji z Dyrektywą 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a w szczególności z art. 64 Dyrektywy
 • Zasady powstawania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych, WNT, WDT, import usług, eksport

B) Zmiany dotyczące podstawy opodatkowania dostosowujące polskie regulacje do postanowień Dyrektywy 2006/112/

 • Problematyka kosztów dodatkowych
 • wydatki poniesione w imieniu i na rzecz zleceniodawcy
 • refakturowanie
 • korekta obrotu, sposób rozliczenia faktur korygujących in minus, zmiany rozliczeń i dostawcy i nabywcy, nowe zasady w przypadku braku potwierdzenia odbioru korekty

C) Fakturowanie - zasady, terminy

 • Uregulowanie zasad wystawiania faktur w ustawie i w Dyrektywie
 • Implementacja Dyrektywy 2010/45/UE
 • Terminy

D) Nowe zasady odliczenia podatku VAT

 • moment odliczenia
 • dokumenty uprawniające do odliczenia
 • odliczenia z tytułu nabyć krajowych
 • odliczenia w przypadku WNT - zmiany wynikające z Dyrektywy 2010/45/UE
 • Odliczenia w przypadku importu usług
 • Rozliczenie faktury korygującej in minus; korekta VAT naliczonego bez faktury korygującej.
 • Przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany.
 • Odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży

E) Czynności zwolnione z VAT

 • Nowa definicja towarów używanych; dostosowanie zmian do regulacji Dyrektywy, a w szczególności art. 136 Dyrektywy

G) Pozostałe zmiany

Rodzaj
Kurs
Cena
300.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
SKwP Oddział Wrocław
Adres
ul. Gen. J.Bema 7-9/1A
Tematyka
Podatki
Liczba godzin
6
Data rozpoczęcia
trwa nabór
Data zakończenia
trwa nabór
Wykładowca
Sabina Moczko -Wdowczyk
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em formularza.

Polecamy

 • ABC płatnika składek ZUS