OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Podsumowanie działania Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (FRTAP) w Polsce

Program obejmował kilka komponentów, między innymi implementację i wsparcie systemu  nadzoru publicznego oraz  systemu zapewniania jakości badania sprawozdań finansowych, zbliżenie  rachunkowości finansowej i rachunkowości podatkowej,  przyjęcie i implementacja MSRF, wsparcie dla systemów kształcenia ustawicznego.

W wyniku realizacji programu od roku 2009 tysiące księgowych i biegłych rewidentów uczestniczyło w szkoleniach i warsztatach, zorganizowano sześć  ogólnopolskich konferencji poświęconych MSSF, stworzono  nowy rejestr biegłych rewidentów, przygotowano  raporty analityczne na temat  rynku  usług księgowych i audytorskich, opracowano polsko-angielski glosariusz pojęć z dziedziny rachunkowości, audytu, finansów i bankowości udzielono  uniwersytetom wsparcia w modernizacji nauczania MSSF oraz w tworzeniu kierunków audytorskich. W spotkaniu podsumowującym wzięli udział przedstawiciele instytucji finansującej program – Swiss Contribution w Polsce, przedstawiciele agendy  Banku Światowego – Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR) w Wiedniu, odpowiedzialnego za koordynację i prowadzenie projektu  w Polsce, a także przedstawiciele instytucji będących beneficjentami programu – Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Audytowego, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego, przedstawiła zaangażowanie Stowarzyszenia w program oraz korzyści, jakie on przyniósł. Podziękowała także wszystkim partnerom za współpracę. W imieniu Stowarzyszenia przekazała również szefom Swiss Contribution i Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej pisma z podziękowaniami.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE