OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Pogrzeb prof. Zbigniewa Messnera

Pogrzeb prof. Zbigniewa Messnera odbył się w sobotę, 18 stycznia 2014 r. W kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Konstancinie-Jeziornej zgromadziło się około 500 osób, które przybyły pożegnać Zmarłego. Słowa pożegnania wygłosili m.in.: reprezentant Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z którym prof. Zbigniew Messner był związany przez całe życie, Zbigniew Szałajda - współpracownik Profesora w okresie jego działalności w rządzie oraz przedstawicielka pracowników UE w Katowicach. Prof. Zbigniewa Messnera – prezesa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w imieniu Organizacji pożegnał prof. Zbigniew Luty – przewodniczący Rady Naukowej SKwP:

Drogi Profesorze, Prezesie, Przyjacielu!
Żegnają Cię rzesze członków Stowarzyszenia Księgowych  w Polsce

Szanowna Rodzino Profesora!Szanowni Państwo!

Cyprian Kamil Norwid napisał „z rzeczy tego świata zostaną tylko dwie. Poezja i dobroć.” Ja dodam – miłość i dobroć. Musiałeś ukochać naukę rachunkowości, skoro całe zawodowe życie jej poświęciłeś. Musiałeś ukochać działalność społeczną, swoistą służbę dla ludzi, że tyle lat z pasją pracowałeś w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce dla polskiej rachunkowości i zawodu księgowego.

Byłeś współzałożycielem, wyjątkowego w Europie, zespołu naukowych doradców zawodowej organizacji księgowych. W okresie kiedy byłeś prezesem SKwP opracowaliśmy i wdrożyliśmy Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości oraz system certyfikacji zawodu księgowego. Produkty, które są wizytówką naszej organizacji w świecie.

I dobroć.

Działałeś w czasach dynamicznych przemian gospodarczych. W podejmowanych decyzjach kierowałeś się zawsze dobrem naszej Organizacji, mówiłeś, że trzeba ją rozumieć i czuć. Ty ją rozumiałeś.

Profesorze!

Miesiąc temu wygłaszałeś laudację, wręczając naszemu przyjacielowi najwyższe odznaczenie SKwP –  złotą odznakę z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

A dzisiaj? Czy mnie słyszysz Profesorze!

Dziękujemy Ci za to, że byłeś z nami, a my mogliśmy być z Tobą.

Za to, że wytrwale służyłeś polskiej rachunkowości,

Za to, że pracowałeś nad dobrymi relacjami z innymi grupami zawodowymi, szczególnie z biegłymi rewidentami.

Za to, że współtworzyłeś Komitet Standardów Rachunkowości, naszych, polskich standardów.

Dziękujemy i decyzją Zarządu Głównego SKwP przyznajemy Ci złotą z diamentem odznakę honorową „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Miłość i dobroć, zawarte w efektach Twojej pracy, pozostaną. Człowiek o takim charakterze w rzeczywistości nie odchodzi od nas, pozostaje w swoich dziełach, w pamięci uczniów i współpracowników.

Żegnamy Cię, Profesorze! Żegnamy cię Przyjacielu!

Profesorowi Zbigniewowi Messnerowi w ostatniej drodze towarzyszyli: kompania honorowa Wojska Polskiego i orkiestra Wojska Polskiego,  chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych organizacji oraz licznie przybyli z całej Polski członkowie i pracownicy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pracownicy naukowi z wielu ośrodków akademickich w kraju, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z Profesorem.
Profesora Zbigniewa Messnera pożegnały na cmentarzu w Skolimowie salwy honorowe. 

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim osobom i organizacjom, które przekazały wyrazy współczucia z powodu śmierci prof. Zbigniewa Messnera – prezesa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uczestnikom uroczystości pogrzebowej składamy serdeczne podziękowania za uczczenie pamięci Profesora.

Polecamy

  • Kaledarium
  • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
  • Filmy
  • Folder SKwP
  • Obchody Dnia Księgowego
  • Współpraca

  • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
  • PIBR
  • KSR
  • PTE