OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Polityka raportowania niefinansowego

Konferencja „Polityka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić wymogi ustawy o rachunkowości” odbyła się 3 października 2017 r., w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Finansów. Organizatorem było Ministerstwo Rozwoju przy współpracy: Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, CSRinfo, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Instytutu Audytorów Wewnętrznych, PWC oraz ACCA .

W konferencji wzięło udział 250 osób, choć zainteresowanych tematyką raportowania informacji niefinansowych było zdecydowanie więcej. W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, obowiązującą od 1 stycznia 2017 r., na niektóre rodzaje spółek (przede wszystkim jednostki zainteresowania publicznego i jednostki dominujące w grupach kapitałowych) został nałożony obowiązek rozszerzonego raportowania niefinansowego, tj.  ujawniania istotnych danych i informacji, dotyczących kwestii zebranych w pięciu obszarach: zagadnień pracowniczych, praw człowieka, kwestii społecznych, środowiska oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. dr hab. Wanda Skoczylas – przewodnicząca Komisji Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP, która była prelegentem w panelu pt. Ustalanie istotności raportowanych aspektów – kluczowe czynniki .

Podczas konferencji przedstawiciele organizacji, zajmujących się na co dzień problematyką informacji finansowych, przedstawili wiele ciekawych i praktycznych informacji m.in. o tym, jakie treści wchodzą w obszary pięciu zagadnień będących przedmiotem sprawozdawczości niefinansowej, jakie są ryzyka niefinansowe, jak można je ustalać i nimi zarządzać, czy kryterium istotności ma zastosowanie przy sporządzaniu informacji niefinansowych, jakie są wytyczne i standardy pomocne przy sporządzaniu raportów niefinansowych oraz jaka jest rola biegłego rewidenta w problematyce związanej ze sprawozdawczością informacji niefinansowych. Nie zabrakło także głosu regulatora, który wypowiedział się, jak firmy powinny sporządzać raporty finansowe, na co zwracać szczególną uwagę i czym kierować się przy ich sporządzaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem dla raportujących, który stanowi niewątpliwie bardzo pomocne narzędzie dla przyszłych i obecnych raportujących. (pdf)

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE