OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Posiedzenie Rady IFAC

Podczas posiedzenia Rady do zarządu IFAC zostali wybrani: Bill Balhoff (USA), Alan Johnson (Wielka Brytania), Terence Nomembe (Afryka Południowaa) oraz Dr. Zhiguo Yang (Chiny). Przyjęto także w poczet członków stowarzyszonych IFAC dwie nowe organizacje z Burkina Faso i Wietnamu. Wszystkie sprawozdania z działalności, w tym prezentowane przez prezes IFAC - Olivię Kirtley i dyrektora generalnego - Fayezula Choudhury, zostały zatwierdzone. Przedstawiono także strategię, plan operacyjny a także budżet IFAC na rok 2016. Podczas omawiania programu podkreślono konieczność wzmacniania oraz stałego podnoszenia roli i zadań IFAC, jak również uświadamiania społecznej odpowiedzialności księgowych i działania w interesie publicznym.

Kolejny raz zaakcentowano rosnącą rolę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (MSRSP). Za sukces IFAC uznano przygotowanie i promowanie Ram Konceptualnych MSRSP. Kolejne posiedzenie Rady IFAC odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w mieście Brasillia w Brazylii.

 

Prof. Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP i Olivia Kirtley – prezes IFAC
 Prof. Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP i Olivia Kirtley – prezes IFAC

 Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE