OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Posiedzenie Rady Pracodawców SKwP

Wzięli w nim udział: Zbigniew Żurek (przewodniczący), Krzysztof Pietraszkiewicz (wiceprzewodniczący), Wojciech Januszko (wiceprzewodniczący), Jarosław Adamkiewicz (sekretarz), Krzysztof Burnos, Piotr Łowicki, Jan Piątek a także wiceprezesi Zarządu Głównego SKwP: Teresa Cebrowska i Jerzy Koniecki oraz Ryszard Gorycki – sekretarz Zarządu Głównego, stały przedstawiciel Stowarzyszenia do kontaktów z Radą.
 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE