OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Prace nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji trwają

Zasadom funkcjonowania Instytucji Certyfikującej w strukturze Stowarzyszenia poświęcona została narada dyrektorów i kierowników szkoleń jednostek organizacyjnych SKwP. Uczestnicy spotkali się 29 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie, aby  przedyskutować najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytucji certyfikującej.

Przybyłych gości powitał Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP. Naradzie przewodniczyła dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego, która wprowadziła zgromadzonych w zagadnienia merytoryczne. Następnie rozpoczęła się praca w pięciu zespołach roboczych.

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE