OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Procedury szczególne VAT w Polsce

Wiesława Nahorniak                                 Anna Siede
Spotkanie, dotyczące zagadnień procedur szczególnych VAT w Polsce  w kontekście zapisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady, miało charakter wywiadu, przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej przez Annę Siede – przedstawicielkę firmy Deloitte Hamburg. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała Wiesława Nahorniak – wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie -  oraz Danuta Olszewska i Dorota Wyczółkowska z Działu współpracy z zagranicą  SKwP.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE