OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Prof. Karmańska członkiem Zarządu EFAA

W czasie rocznego Walnego Zgromadzenia Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA) odbywającego się w  dniu 11 maja 2012 r. w Rzymie, prof. Anna Karmańska - Przewodnicząca Komisji Etyki SKwP, została wybrana do Zarządu EFAA.
Zgłoszona przez Stowarzyszenie Kandydatura prof. Karmańskiej została przyjęta jednogłośnie. Prof. Karmańska będzie odtąd reprezentować SKwP we władzach EFAA w ciągu dwuletniej kadencji Zarządu z możliwością reelekcji.

Prezydium Zarządu Głównego gratuluje  Pani Profesor wyboru i życzy pomyślności i sukcesów w związku z pełnieniem nowej funkcji.

Poniżej przedstawiamy krótką notę biograficzną Pani Profesor.

Anna Karmańska, profesor zwyczajny, prorektor ds. dydaktyki i studentów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości SGH, Przewodnicząca: Senackiej Komisji Programowej SGH, Komisji Etyki Zarządu Głównego SKwP. Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, rachunkowości grup kapitałowych oraz w rachunkowości zarządczej i w rachunku kosztów przedsiębiorstw i instytucji. Nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wielekroć nagradzana przez rektora SGH nagrodami najwyższego stopnia za pracę naukowa i pracę organizacyjną.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE