OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Rada Naukowa

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest stałym organem Stowarzyszenia.

Do głównych zadań Rady Naukowej należy:

 • Inicjowanie oraz prowadzenie badań w zakresie nauki i praktyki w dziedzinie finansów i rachunkowości.
 • Udział w opracowaniu programów nauczania rachunkowości, rewizji finansowej i finansów w szkołach średnich i wyższych.
 • Opiniowanie projektów i rozwiązań w zakresie rachunkowości, podatków i finansów.
 • Pomoc w organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu zainteresowania rachunkowością i finansami wśród uczniów średnich i wyższych szkół ekonomicznych.
Regulamin Rady Naukowej

Skład Rady Naukowej w kadencji 2019-2022
1.  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty – przewodniczący
2.  Prof. AEK dr hab. Mariusz Andrzejewski – członek
3.  Prof. UEW dr hab. inż. Michał Biernacki – członek
4.  Prof. PCz. dr hab. Jolanta Chluska – członek
5.  Prof. UEW dr hab. Waldemar Dotkuś – członek
6.  Dr Zdzisław Fedak – członek
7.  Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – członek
8.  Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – członek
9.  Prof. dr hab. Waldemar Gos – członek
10.  Prof. SGH dr hab. Ewa Hellich – członek
11.  Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – członek
12.  Prof. dr hab. Anna Karmańska – członek
13.  Prof. dr hab. Wojciech A. Nowak – członek
14.  Prof. UEK dr hab. Józef Pfaff – członek
15.  Prof. dr hab. Wanda Skoczylas – członek
16.  Prof. dr hab. Sławomir Sojak – członek
17.  Prof. UŁ dr hab. Anna Szychta – członek
18.  Prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska – członek
19.  Prof. dr hab. Ewa Walińska – członek
20.  Prof. SGH dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – członek


Rada Naukowa w kadencji 2015 – 2018 pracuje w następujących komisjach:

1) Komisja ds. opiniowania projektów i przedsięwzięć z zakresu rachunkowości
2) Komisja ds. rozwoju zawodu księgowego
3) Komisja historii teorii i praktyki rachunkowości w Polsce
4) Komisja analizy finansowej
5) Komisja ds. Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości obejmująca:
      - Zespół Redakcyjny ZTR (Redakcję),
      - Radę Programową (Naukową) ZTR,
      - Zespół Recenzentów ZTR,
6) Komisja Programowa Czasopisma Rachunkowość
7) Kapituła Konkursu na najlepsze:
 a) prace z dziedziny rachunkowości
 b) opracowania dylematów etycznych
 c) opracowania z zakresu rachunkowości zarządczej.

Rada Naukowa w kadencji 2011-2014 pracowała w następujących komisjach:

1.   Komisja ds. Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości obejmująca:
      - Zespół Redakcyjny ZTR (Redakcję),
       - Radę Programową (Naukową) ZTR,
       - Zespół Recenzentów ZTR,

2.   Komisja Programowa Czasopisma "Rachunkowość"
3.   Kapituła Konkursu
4.   Komisja ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości
5.   Komisja ds. Edukacji Rachunkowości
6.   Komisja ds. Analizy Finansowej
7.   Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości w Polsce
8.   Komisja Wewnętrznego Audytu i Kontroli
9.   Komisja Rachunkowości Zarządczej/Controllingu
10. Komisja ds. Badań Naukowych Rachunkowości
11. Kapituła Konkursu na najlepsze opracowania Dylematów Etycznych z dziedziny rachunkowości
12. Komisja ds. standardów rachunkowości sektora publicznego

Od wielu lat Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce organizuje konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości. Do konkursu dopuszczane są prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe (pod warunkiem uzyskania przez autorów oceny bardzo dobrej lub odpowiednich tytułów naukowych lub zawodowych). 

Od 1977 roku ukazują się "Zeszyty Teoretyczne" Rady Naukowej, od numeru 1/57 wydanego w 2000 roku znane pod nazwą "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (ZTR) Rady Naukowej. Na ich łamach publikowane są teksty pracowników naukowych służące rozwojowi polskiej myśli rachunkowej.

Wydawnictwo to rozsyłane jest do współpracujących ze Stowarzyszeniem:

 • katedr i bibliotek wyższych uczelni ekonomicznych w Polsce,
 • organizacji społecznych i przedsiębiorstw państwowych w Polsce,
 • niektórych wyższych uczelni i organizacji zagranicznych.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE