OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Rada Naukowa

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest stałym organem Stowarzyszenia.

Do głównych zadań Rady Naukowej należy:

 • Inicjowanie oraz prowadzenie badań w zakresie nauki i praktyki w dziedzinie finansów i rachunkowości.
 • Udział w opracowaniu programów nauczania rachunkowości, rewizji finansowej i finansów w szkołach średnich i wyższych.
 • Opiniowanie projektów i rozwiązań w zakresie rachunkowości, podatków i finansów.
 • Pomoc w organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu zainteresowania rachunkowością i finansami wśród uczniów średnich i wyższych szkół ekonomicznych.
Regulamin Rady Naukowej

Skład Rady Naukowej w kadencji 2015-2018

Prezydium Rady Naukowej:

Przewodniczący         -  prof. dr hab. Zbigniew Luty
Wiceprzewodniczący  -  dr Zdzisław Fedak
Wiceprzewodniczący  -  prof. dr hab. Anna Karmańska
Sekretarz naukowy    -  prof. SGH dr hab. Ewa Hellich

Członkowie Rady Naukowej:

prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski - członek
prof. PCz. dr hab. Jolanta Chluska - członek
prof. dr hab. Waldemar Dotkuś - członek
prof. dr hab. Jerzy Gierusz - członek
prof. dr hab. Waldemar Gos - członek
dr hab. Stanisław Hońko - członek
prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska - członek
prof. dr hab. Bronisław Micherda - członek
prof. UŁ dr hab. Wojciech Andrzej Nowak - członek
prof. UE dr hab. Józef Pfaff - członek
prof. dr hab. Wanda Skoczylas - członek
prof. dr hab. Sławomir Sojak - członek
prof. UŁ dr hab. Anna Szychta - członek
prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska - członek
prof. dr hab. Jan Turyna - członek
prof. dr hab. Ewa Walińska - członek

Rada Naukowa w kadencji 2015 – 2018 pracuje w następujących komisjach:

1) Komisja ds. opiniowania projektów i przedsięwzięć z zakresu rachunkowości
2) Komisja ds. rozwoju zawodu księgowego
3) Komisja historii teorii i praktyki rachunkowości w Polsce
4) Komisja analizy finansowej
5) Komisja ds. Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości obejmująca:
      - Zespół Redakcyjny ZTR (Redakcję),
      - Radę Programową (Naukową) ZTR,
      - Zespół Recenzentów ZTR,
6) Komisja Programowa Czasopisma Rachunkowość
7) Kapituła Konkursu na najlepsze:
 a) prace z dziedziny rachunkowości
 b) opracowania dylematów etycznych
 c) opracowania z zakresu rachunkowości zarządczej.

Rada Naukowa w kadencji 2011-2014 pracowała w następujących komisjach:

1.   Komisja ds. Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości obejmująca:
      - Zespół Redakcyjny ZTR (Redakcję),
       - Radę Programową (Naukową) ZTR,
       - Zespół Recenzentów ZTR,

2.   Komisja Programowa Czasopisma "Rachunkowość"
3.   Kapituła Konkursu
4.   Komisja ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości
5.   Komisja ds. Edukacji Rachunkowości
6.   Komisja ds. Analizy Finansowej
7.   Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości w Polsce
8.   Komisja Wewnętrznego Audytu i Kontroli
9.   Komisja Rachunkowości Zarządczej/Controllingu
10. Komisja ds. Badań Naukowych Rachunkowości
11. Kapituła Konkursu na najlepsze opracowania Dylematów Etycznych z dziedziny rachunkowości
12. Komisja ds. standardów rachunkowości sektora publicznego

Od wielu lat Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce organizuje konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości. Do konkursu dopuszczane są prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe (pod warunkiem uzyskania przez autorów oceny bardzo dobrej lub odpowiednich tytułów naukowych lub zawodowych). 

Od 1977 roku ukazują się "Zeszyty Teoretyczne" Rady Naukowej, od numeru 1/57 wydanego w 2000 roku znane pod nazwą "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (ZTR) Rady Naukowej. Na ich łamach publikowane są teksty pracowników naukowych służące rozwojowi polskiej myśli rachunkowej.

Wydawnictwo to rozsyłane jest do współpracujących ze Stowarzyszeniem:

 • katedr i bibliotek wyższych uczelni ekonomicznych w Polsce,
 • organizacji społecznych i przedsiębiorstw państwowych w Polsce,
 • niektórych wyższych uczelni i organizacji zagranicznych.

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE