OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Rada Pracodawców

Rada Pracodawców została powołana jako stała komisja przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Rada spełnia funkcje doradcze w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w zakresie rozwoju zawodów związanych z rachunkowością. Swoje funkcje realizuje w szczególności przez:
 1. opiniowanie założeń organizacyjno-programowych dla poszczególnych stopni kwalifikacyjnych certyfikacji zawodu księgowego,
 2. opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu ustawicznego doskonalenia zawodowego,
 3. inspirowanie nowych kierunków kształcenia księgowych oraz przedsiębiorców z dziedzin związanych z rachunkowością,
 4. bieżącą współpracę z władzami Stowarzyszenia w zakresie promocji certyfikacji zawodu księgowego i rangi tytułu dyplomowanego księgowego,
 5. wspieranie działań służących upowszechnianiu zasad zawodowej etyki w rachunkowości w środowisku przedsiębiorców,
 6. inne zadania w zależności od potrzeb, podejmowane z inicjatywy Rady i uzgodnione z Zarządem Głównym Stowarzyszenia.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele:
 1. pracodawców zatrudniających osoby zajmujące się rachunkowością,
 2. stowarzyszeń pracodawców oraz innych organizacji zawodowych i biznesowych,
 3. jednostek świadczących usługi w zakresie rachunkowości,
 4. środowisk biegłych rewidentów,
 5. innych środowisk gospodarczych.

Skład Rady Pracodawców w kadencji władz 2019-2022:
1.  Zbigniew Żurek – przewodniczący
2.  dr Wojciech Januszko – członek
3.  Barbara Misterska Dragan – członek
4.  dr Jan Piątek – członek
5.  Ewa Sobińska – członek
6.  Mariusz  Zygierewicz – członek

Rada działa na podstawie Regulaminu Rady Pracodawców. Rada spełnia funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE