OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego. (więcej)
Klauzulą „Rekomendacja Rady Pracodawców SKwP” zostały opatrzone szkolenia prowadzone według pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Pracodawców programów edukacyjnych. Jak powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Zbigniew Żurek – przewodniczący Rady Pracodawców SKwP:
(...) pozytywnie zaopiniowane programy rekomendujemy. Prowadzone według nich szkolenia są opatrzone klauzulą „Rekomendacja Rady Pracodawców SKwP”. Oznacza, że pracodawcy potwierdzają, iż księgowy legitymujący się certyfikatem takiego kursu, posiada wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne odpowiadające zapotrzebowaniu rynku.
(cały wywiad)

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE