OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Raport Banku Światowego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zostało po raz drugi zaproszone przez Bank Światowy do współudziału w realizacji projektu pt. Raport dotyczących przestrzegania standardów i kodeksów - rachunkowość i rewizja finansowa (Report on the Observance of Standards and Codes - Accounting and Auditting - ROSC). Poprzedni projekt zrealizowano w roku 2005 - powstał raport.

Tegoroczna edycja zostanie opracowana przy współudziale kluczowych interesariuszy, którymi poza SKwP są: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych oraz firmy audytorskie.

Cel projektu stanowi przegląd, a następnie podsumowanie stanu rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce.

Realizowany w tym roku projekt będzie składał się z czterech następujących części:

 • część I - Ogólny opis rachunkowości i rewizji finansowej - ramy instytucjonalne, profesja zawodowa księgowych i biegłych, kształcenie zawodowe, egzekwowanie standardów
 • część II - Porównanie polskich  i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz rewizji finansowej
 • część III - Przegląd wybranej próby sprawozdań w zakresie zgodności z wymogami sprawozdawczymi
 • część IV - Ocena stosowanych praktyk rewizji finansowej.

Rozpoczęcie projektu planowane jest na kwiecień 2012 r. a zakończenie na grudzień 2012 r. Wówczas zostanie opracowana  ostateczna wersja raportu ROSC.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE